معرفی کتاب "نوروز در وَرارودان"

علیرضا هاشمی

نوروز و آیین های نوروزی در وَرارودان، مؤلف روزی احمد، ویرایش و پانوشت نادر کریمیان سردشتی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه)، 1382.  سرزمین های نوروز، پهنه گسترده ای از مرزهای غربی و شمال غربی چین تا آن سوی میانرود (بین النهرین) و جای جای تا کناره های مدیترانه و از ورارودان(ماوراءالنهر) و قفقاز، تا کرانه های سند و شمال هند و خلیج فارس را در بر می گیرد. نوروز کهن ترین و جشن آیینی همه ملت های این حوزه گسترده فرهنگی است. ماندگاری هزاران ساله و بدون گسستگی این آیین ورجاوند و پرشکوه، نوروز را به مهم ترین عنصر هویت مشترک فرهنگی و ارجمند ترین میراث معنوی همه ملت ها و گروه های قومی و دینی منطقه تبدیل کرده است. هم بدین سبب نوروز در هر یک از کشورهای منطقه، یک عامل تحکیم وحدت ملی و در مجموعه اين كشورها و سرزمين هاي پهناور، عامل مهم همبستگي منطقه اي است.

نوروز پيمان استواري است كه مهر تاريخ و زندگي مشترك رمدمان اين سرزمين ها را در پاي خود دارد. و اين مردمان در هر دوره و زمان، به هر جاي جهان كه رفتند، اين سند هويت ملي خود را همراه خود بردند.استمرار تاريخي نوروز سبب شده است كه در طول زمان با انديشه ها، آرمان ها و جهان بيني هاي گوناگون كه در حوزه جغرافيايي آن پديد آمدند، درآميزد و باري از مجموعه عناصر بنيادين فرهنگي را از گذر تاريخ تا به زمانه ما عبور دهد. مجموعه بزرگ و گوناگون آيين هاي نوروزي را بايد هر چه بيشتر و هر چه زودتر بشناسيم و بشناسانيم و از كاركرد وحدتآفرينآندرهرچهنزديكتركردن ملت هاي هم فرهنگي گسترده نوروزي بهره بگيريم.

کتاب که توسط پژوهشگر فرهیخته کشور تاجیکستان، آقای دکتر روزی احمد نوشته شده، آیین های نوروزی را در منطقه وَرارودان پیش چشم ما می گذارد. کار و کارهایی که باید در همه سرزمین های نوروز و نیز یادگارهای مانده از نوروز و در همه این پهنه فرهنگی پی گرفته شود و بر شناخت هر چه بیشتر آن ها همت گماریم.

مطالب کتاب در 264 صفحه تنظیم شده و فهرست آن بدین قرار است:

سرآغاز

پیشگفتار/ میرزا شکورزاده

کلام نخست

فصل اول: کلیات نوروز شناسی

شناخت آیین های نوروزی

فصل دوم: گاهشماری محلی(تقویم های مردمی)

فصل سوم: ادبیات شفاهی مربوط به مراسم و آیین های بهاری

سُمَنَک (سَمَنو)

فصل چهارم: نوروز جشنی باستانی

فصل پنجم: نوروز در ادبیات تاجیکی

فصل هفتم: سروده ها و ترانه های بهاری

فصل هشتم: صنایع و سبک ادبی در ترانه های و سرودهای مردمی

فصل نهم: بهاریات و نوروزیات تاجیکی

 1. گلگردانی
 2. بای چیچک
 3. سمنک نذر بهار است
 4. ابرک بده تو باران
 5. اشگلان
 6. سوسخاتون
 7. بهار
 8. چو گل خندیده باشی
 9. نوروزیات
 10. ترانه های بهاری
 11. کتابنامه

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

هاشمی، علیرضا

مطالب نویسنده