بررسی اقتصاد غیر رسمی در بازار تهران

منصوره بلخاری قهی

موضوع پژوهش :بررسی اقتصاد غیر رسمی در بازار تهران،استاد راهنما:دکتر ناصر فکوهی، دانشجو:منصوره بلخاری قهی، سال ارائه 1385، پایان نامه کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 70 صفحه + لوح فشرده + فیلم مستند(15 دقیقه) + عکس

این پایان نامه پس از فصل اول که شامل کلیات تحقیق است ، در فصل دوم به معرفی میدان تحقیق (الف-تاریخچه بازار تهران.ب-مدیریت شهری در ارتباط با بازار تهران.ج-بررسی ارتباط حمل و نقلی با بازار.د-طبقه بندی زمانی فعالیت های اقتصادی در بازار تهران.) می پردازد. فصل سوم نیز شامل تعریف مفاهیم و مطالبی است درباره ویژگی های بخش غیر رسمی از دیدگاه سازمان بین المللی کار، اقتصاد غیر رسمی و رابطه آن با مسائل توسعه و اقتصاد جهان، ایران و سازمان تجات جهانی، مسائل و مشکلات اقتصادی آن، بررسی روند رشد اقتصاد غیر رسمی در ایران و سرانجام وضعیت اقتصادی استان تهران. در همین قسمت به چهار بخش اصلی اقتصاد غیر رسمی، علل به وجود آمدن اقتصاد غیر رسمی در یک جامعه، ویژگی های اقتصاد غیر رسمی و فعالان در این بخش پراخته شده است. در ادامه ی همین قسمت پیامد های منفی و مثبت اجتماعی- فرهنگی بخش غیر رسمی و نمونه هایی از این مشاغل ارائه شده است.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی