مکتب انتقادی فرانکفورت و پیوند علم و ارزش در علوم اجتماعی

مسعود زمانی مقدم

پیوند میان علم و ارزش همواره مهم و موردبحث بوده است. از اواخر قرن هجدهم و با تفوق علم‌گرایی و روش‌های علوم طبیعی بر فلسفه و علوم انسانی، پیوند میان علم و ارزش اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است. در قرن نوزدهم، علم‌گرایی مذکور در نحلۀ پوزیتیویسم در علوم اجتماعی خودش را نشان داد. پوزیتیویسم با نگاهی عینی و بیرونی نسبت به پدیده‌های اجتماعی به تفکیک علم از ارزش معتقد است. نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت در قرن بیستم و با نقد پوزیتیویسم به ارائه دیدگاه‌های خود در رابطه با علم و ارزش پرداختند. فرانکفورتی‌ها نگاهی کل­ گرایانه نسبت به شناخت پدیده‌ها دارند و علم را فارغ از ارزش تلقی نمی‌کنند. این مقاله، با مقدمه‌ای از شکل‌گیری و اصول پوزیتیویسم، به شرح آرا و نظرات مهم‌ترین نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت، یعنی ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه و یورگن هابرماس، در رابطه با مبحث علم و ارزش می‌پردازد.
 

مقاله کامل را در لینک زیر دانلود کنید:

http://s6.picofile.com/file/8239408100/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf.html

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی