تمدید ارسال چکیده برای هم‌اندیشی«نشانه‌شناسی تاريخ»

روابط عمومی

مهلت ارسال چکیده مقالات برای دوازدهمين هم‌انديشي حلقه نشانه‌شناسي تهران با موضوع «نشانه‌شناسی تاريخ» تا 17 اسفند ماه تمدید شد. علاقمندان می‌توانند تاریخ‌های ضروری را در پوستر ببینند.

برای کسانی‌که با نگرش انتقادی به تاريخ نگريستهاند، جداسازی واقع تاريخی از غير‌واقع ـ راستی‌آزمايی تاريخ ـ اصلی‌ترين وجهه اهتمام بوده است، حال آنکه با رويکرد فرهنگی و ارتباطی به تاريخ، فرای واقع‌نمايی، به تاريخ به مثابه يک بستر گفتمانی و دنيايی برای توليد نشانه‌ها، توجه شده است و همين ويژگی است که آن را برای نشانه‌شناسان به موضوع مطالعه تبديل می‌کند. به عبارت ديگر به جای کاوش رويدادها و روندها، نشانه‌شناسان با تاريخ به مثابه گفتمان زيرين آن رويدادها و روندها سروکار دارند.

با وجود آنکه دانشی به عنوان "علم تاريخ" وجود دارد که به طور تخصصی به مطالعه تاريخ می‌پردازد، کارکردهای گفتمانی و نشانه‌ای تاريخ، موضوعی است که بايد از منظر دانشی بررسی شود که محور مطالعات آن فرآيند دلالت و نشانگی است و آن دانش نشانه‌شناسی است. در بحثی با عنوان "نشانه‌شناسی تاريخ" موضوع مطالعه، نه بازکاوی آنچه در تاريخ رخ داده است، بلکه همان امر فرهنگی با عنوان تاريخ است که کارکرد گفتمانی دارد و منشأ توليد نشانه‌هاست. به بيان ديگر، هدف علم تاريخ روشن‌کردن رويدادها و روندهای مربوط به گذشته، يا ارزيابی ضبط‌های موجود در باره اين گذشته است؛ اما هدف نشانه‌شناسی روشن‌کردن فرآيند نشانگی و کارکردهای تاريخ به مثابه يک امر فرهنگی است.

دانشمندان علوم اجتماعی در تعريف ملت، يکی از مؤلفه‌های اصلی را داشتن تاريخ مشترک قلمداد کرده‌اند و اين در حالی است که در عصر حاضر، بخش عظيمی از روابط اجتماعی مردم در قالب هويت‌های ملی تعريف می‌شود و تحقق می‌يابد. جامعه جهانی امروز با ويژگی‌های دنيای مدرن و تحولات مهم اجتماعی و فکری، با مسائلی چون هم‌گرايی و واگرايی ملت‌ها، تعامل ميان هويت دينی و هويت ملی، اعتبار يافتن جريان‌های حاشيه انگاشته شده، قرار گرفتن در معرض جهانی‌شدن و مسائل پردامنه ديگر از اين دست، با چالش‌هايی تاريخی مواجه شده است که اقتضا می‌کند مطالعاتی ژرف درباره آنها صورت گيرد. به هر حال، خلأ در مطالعه بنيادين در نسبت ميان اکنونِ جامعه و تاريخ، و چالش فکری در اين باره در سطوح گوناگون جامعه، می‌تواند اسباب ماندن در گذشته و حتی زندگی کردن در دنياهای غير واقع را برای جامعه فراهم آورد، چنان‌که می‌تواند در خصوص افتادن به دامان هويتی نوساخته و بی‌ريشه که به همان اندازه غير واقع است، خطرساز باشد. حلقه نشانه‌شناسی تهران، در طی سال‌های متوالی به موضوعات مختلف مطرح در جامعه ـ از جمله اخلاق و سبک زندگی ـ از منظر اين دانش پرداخته و اکنون در راستای همان اهداف، به نشانه‌شناسی تاريخ توجه دارد.

با وجود آنکه در فضای جهانیِ دانش نشانه‌شناسی، آثاری محدود در حوزة نشانه‌شناسی تاريخ قابل دستيابی است، اين حوزه از دانش حتی در سطح جهانی آن گونه که انتظار می‌رود کاويده نشده است و مطرح شدن اين بحث به عنوان محوری برای هم‌انديشی، گامی در مسير بسط دادن به اين حوزه از دانش نشانه‌شناسی نيز محسوب می‌شود. بر اين باوريم با توجه به انباشتی که جامعه ايرانی از تاريخ و نشانه‌های ساخته شده بر پايه تاريخ در اختيار دارد و با توجه به وجود ظرفيت‌های پژوهش در حيطه مکاتب و رويکردهای مختلف در ميان نشانه‌شناسان کشور، می‌توان نه تنها برای ايران، که برای دانش جهانیِ نشانه‌شناسی دستاوردهای ارزشمندی در اين خصوص به ارمغان آورد.

با توجه به اینکه نشانه‌شناسی تاریخ حوزه دانش نوظهوری است که آثار متعددی درباره آن موجود نیست، به سببب اهمیت مسئله و نیز روشن نمودن مسیر پژوهش، محورهای این هم‌اندیشی در زیر به تفصیل ارائه می‌گردد:

 

چيستی تاريخ از منظر نشانه‌شناسی

رويکرد شناختی به تاريخ

رويکرد هرمنوتيک به تاريخ

فرآيند توليد و دريافت تاريخ

تاريخ و بازنمايی زمان

تاريخ به مثابه متن

تاريخ به مثابه حائل گفتمانی (médiation)

نسبت تاريخ و فرهنگ تاريخ به مثابه ابزار نشانگذاری

تاريخ به مثابه آرشيو

 

رويکرد روايی به تاريخ

تاريخ، روايت و روائيت (روايتمندی)

تاريخ، کانونی‌شدگی و دنياهای روايی

فرآيند کنشی در روايت تاريخ

بعد عاطفی در روايت تاريخ

تاريخ به مثابه خاطره

تاريخ به مثابه رد (trace)

پديده فراموشی تاريخ

تاريخ به مثابه داستان (fiction)

 

تاريخ و فرآيند نشانگی

خلاقيت و حافظگی در تاريخ

تاريخ، سپهر و دوره نشانه ای

قدرت، گفتمان و توليدات تاريخی؛ تاريخ و مشروعيت

نشانه‌شناسی هويت ملی، قومی، جنسی و طبقاتی

تاريخ به مثابه هنر و ادبيات

اصالت و خلاقيت تاريخ

شاهد و گواهی دادن (witness & testimony)

 

کارکردهای اجتماعی تاريخ

کارکرد هويتی تاريخ

کارکرد ميثاقی تاريخ

تاريخ و فرآيند توليد متن

موزه‌ای شدگی و تاريخ

تاريخ به مثابه ابژه ارزش

نشانه‌شناسی آموزش تاريخ

 

مواد و الگوهای مطالعه تاريخ

ضبط تاريخی با رويکرد نشانه‌شناسی

مواد فرهنگی و نشانه‌شناسی تاريخ رابطه تاريخ و نشانه‌های نگاشتی الگوهای مطالعه متنی در تاريخ الگوهای بينامتنيت در تاريخ

 

پيوند مکاتب نشانه‌شناسی با تاريخ

نشانه‌شناسی اجتماعی

نشانه‌شناسی فرهنگی

نشانه‌شناسی مکتب پاريس

نشانه‌شناسی شناختی

جريان مطالعات فرهنگی

تحليل گفتمان انتقادی

تاريخ‌گرايی نوين

انسان‌شناسی و نشانه‌شناسی تاريخ

 

 

   دبیر علمی هم‌انديشي: احمد پاكتچي

اعضاي هيئت علمي: آزيتا افراشي، فاطمه بنويدي، احمد پاكتچي، ‌فرزان سجودي، فرهاد ساساني،‌ ‌حميدرضا شعيري، علي عباسي، بابك معين، اميرعلي نجوميان و بهمن نامورمطلق.

زمان برگزاري هم‌انديشي: 29 ارديبهشت 1395

زمان دريافت چكيده مقالات: 28 بهمن

زمان دريافت اصل مقالات: 20 فروردين

محل برگزاري هم‌انديشي: تهران- دارآباد- دايرة‌المعارف بزرگ اسلامی

ضوابط ارسال مقاله:

- رعايت موازين پژوهشي در تأليف مقاله (چكيده، مقدمه،‌ نتيجه، ‌فهرست منابع) الزاميست.

- چکیدة مقاله‌ بين 300 تا 350 كلمه باشد و در آن مسئله، پيكره و نمونه مطالعاتي، روش مطالعه و همچنين واژگان كليدي مشخص شود.

- چكيده مقاله به صورت فايل به نشانی پست الکترونیکی زیر ارسال شود.

- مقالات تايپ شده بين 10 الي 15 صفحة‌300 كلمه اي در اندازه برگه A4 در محيط Word تنظيم شود.

- مقالات ارائه شده براي اولين بار در هم‌انديشي ارائه شده باشد.

- گروه علمي هم‌انديشي در انتخاب و ويرايش مقاله‌هاي ارسالي آزاد است.

- لطفاً برای ثبت‌نام زودهنگام برای شرکت در هم‌اندیشی مبلغ 40 هزار تومان به شماره حساب زیر واریز فرمایید:

6037691744882879   بانک صادرات به نام فاطمه بنویدی

چكيده ها به آدرس پست الكترونيكي زير ارسال شود.

پست الكترونيكي:   iransemiotics@gmail.com

برای اطلاع بیشتر به پايگاه حلقة نشانه‌شناسی تهران مراجعه نماييد.

نشاني سايت:www.iransemiotics.ir

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده