انتخاب والدینی و مدرسۀ ابتدایی روستایی: سبک زندگی، محل و وفاداری

ماریون والکر و گوردن کلارک برگردان مسعود زمانی مقدم

این مقاله به بررسی جغرافیای انتخاب والدینی در یک منطقه روستایی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه گروهی از والدین راه و روش خودشان را از طریق فرآیند انتخاب مدرسه ابتدایی انتقال می‌دهند. در این مقاله از داده‌های مردم نگارانه ای که از طریق مصاحبه‌ها و مشاهدات با والدین و کارکنان از سه مدرسۀ ابتدایی در انگلستان گردآوری شده، استفاده شده است. این پژوهش از مفاهیم سرمایه، عادتواره و میدان بوردیو بهره برده است تا نشان دهد که چگونه منابع و ارزش‌های والدین بر انتخاب مدرسه برای فرزندانشان تأثیر می‌گذارد. افزون بر این، نشان داده می‌شود که والدینی که در محله اقامت طولانی داشته‌اند نه‌تنها تحت تأثیر سرمایه فرهنگی‌شان بوده‌اند بلکه تحت تأثیر پیوندهای خانوادگی و تعهدات احساسی نسبت به محله روستایی خود نیز بوده‌اند و بنابراین این والدین بیشتر تمایل به حمایت از مدرسه روستایشان را داشتند. در مقابل، والدین تازه‌وارد اخیر، از سرمایه فرهنگی و قدرت مکانی‌ خود برای یافتن جایی که آن‌ها اعتقاد دارند برای مدرسه بهتر است، استفاده می‌کنند. این مقاله استدلال می‌کند که والدین تازه‌وارد، وفاداری کمتری به مکان دارند و از این‌رو، به موقعیت نمادینی که مدرسه در اجتماع روستایی نیز دارد، وفاداری کمتری نشان می‌دهند.

متن کامل مقاله در قسمت پیوست قابل دانلود است.

مسعود زمانی مقدم در انسان شناسی و فرهنگ

http://www.anthropology.ir/zamanimasoud

پیوستاندازه
PDF icon 30962-550.pdf476.51 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی