ملنگان های نيوايرلند : ديروز و امروز

رزمن، پاول و ویزگراو، برگردان پرستو جوزانی

مجسمه­ های تدفين ملنگان از شمال نيو ايرلند، بخشی از گينه ی نو امروزی، نمونه ­های برجسته ­ای از هنر تجسمی هستند. تراشکاری ­ها در مراسم مذهبی مرگ افراد متعلق به قبيله و هم برای مراسم ورود پسران قبيله استفاده می شد. کاشفان اروپايی اوايل قرن نوزدهم به اندازه­ ای شيفته ی مجسمه­ ها شدند که نمونه­ هايی را به اروپا و آمريکا آوردند. هنگامی که مبلغان مسيحی در اواخر قرن نوزدهم به نيوايرلند آمدند، کوشيدند تا جشن ­ها و تراشکاری­ های مرتبط با آن را سرکوب کنند، چرا که پيش ­تر نماينده ی عقايد بت ­پرستان بودند. در هر حال، جشن­ های ملنگان از بين نرفت و ادامه حيات پيدا کرد تا امروز جشن گرفته شود. کيسای کاتوليک ديگر شاهد تضاد بين مراسم ملنگان و کاتوليسم نيست و حتی مجسمه ی ملنگان در معماری کليسا گنجانده شده است. طراحی های ملنگان­ ها هنوز از يک قبيله به قبيله ی ديگر ]حق[ مالکيت دارد و فروخته می ­شود. هنگامی که مجسمه ی ملنگان برای مراسم بعدی سفارش داده می ­شود، صاحب طرح اسطوره ی مجسم در طرح و آنچه تراشکاری قرار است به نظر بيايد را به تراشکار می ­گويد. سپس تراشکار کلمات را به تصويری تجسمی برمی ­گردانند. گاهی روند برگرداندن برای تراشکار شامل ديدن رويای تصويری می ­شود که خواهد تراشيد. تراشکار ملنگان در مجموعه­ ای از قيدها کار می ­کند به طوری که طرح می­ تواند بلافاصله تحت عنوان بخشی از يک گروه خاص از تصاوير شناخته ­شود. به علاوه مالک طرح بايد قادر باشد آن را به عنوان طرح منحصر به فرد خود تشخيص دهد. وقتی که تراشکار از مجسمه­ ای از جشن ملنگان پيشين به عنوان مدل استفاده نکرده باشد، درجه­ ای از خلاقيت هنری هميشه در کار است. تراشکاران از لحاظ چگونگی بيان طرح و شهرتی که در چند جزيره ی ديگر دارند ارزيابی می­ شوند.

پيش از ارتباط، ملنگان­ ها بعد از استفاده در يک جشن سوزانده يا رها می ­شدند تا فاسد شوند. بعد از استعمار اروپاييان، ملنگان ­ها، پس از جشن از آنجايی که ديگر ارزشی نداشتند، به اروپاييان داده يا فروخته می ­شدند، و بسياری در موزه­ های سراسر دنيا آويخته شدند. امروزه، در نيوايرلند، منگان ­ها بعد از اينکه در جشن ­ها استفاده می ­شوند، ممکن است به توريست­ ها يا مجموعه ­داران فروخته شوند. تراشکاران مدرن از اسکنه ی فولادی و نقاشی­ های تجاری استفاده می ­کنند. هنگامی که تصاوير ملنگان ­های تراشيده ی صد ساله که امروز در موزه ی استراليا است به آنها نشان داده شد، آنها کار استادکاران تراشکار پيشين را تحسين کردند، به خصوص که تراشکاران پيشين برای استفاده تنها ابزار سنگی در اختيار داشتند. اما، تراشکاران حال حاضر احساس می­ کردند که تراشکاری آنها والاتر است. هنر سه بعدی ملنگان از نيوايرلند همچنين الهام ­بخش ديويد لاسيسی[1] هنرمند چاپکار نيوايرلندی شد.

 

Rosman, Abraham & Rubel, Paula G. & Weisgrau, Maxine (2009) THE TAPESTRY OF CULTURE : An Introduction to Cultural Anthropology; New York: Altamira (290-291)

 

[1] - David Lasisi

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی