سفرنگاره

پروین بابایی

سفرنگاره اثری است متفاوت از دکتر بهمن نامور مطلق. برای کسانی که به کتابها وتألیفات علمی وی عادت دارند، شاید در اولین نگاه عنوان کتاب معنایی متفاوت از موضوع و محتوای اصلی را تداعی کند. اما این اثر در عین تفاوت، یک وجه مشترک با سایر کارهای نویسنده دارد و آن هم نو بودگی آن است. چرا که هر اثری از نامور از یک رویکرد مطالعاتی جدید حداقل در سطح جامعه علمی کشور خبر می دهد. کتاب شرح سه سفری است که مولف به سه منطقه مختلف از کشور داشته است. هر سفر در حال و هوای یکی از رویکردهای مطالعاتی نویسنده روی داده است: سفر به باداب سورت در حال و هوای بینامتنیت، سفر به غار یخ مراد در حال و هوای نقد اسطوره شناختی و در نهایت سفر کوهرنگ با رنگ و بوی نقد جغرافیایی. آنچه در همان صفحه اول خواننده را میخکوب و به ادامه خواندن کار وادار می کند صمیمیت و صراحت نویسنده است. این صمیمیت بخصوص برای دانشجویانی که استاد را در حد مباحث درسی و کلاسهای دانشگاه می شناسند، بسیار جالب توجه و جذاب است. سفر نخست متنی لایه لایه دارد. در هر تکه از متن یک لایه از خاطرات و متنهای مختلف نویسنده سربرمی آورد. روایت بسیار نزدیک به شیوه جریان سیال ذهن است. انواع دغدغه های نویسنده در کنار شرح وضعیت جاده و آب و هوا، توصیف مکانها و آدمها، خاطرات مختلف نویسنده از افراد و ماجراها و رخدادهای مختلف و احساسات کهنه و نوی او در کنار هم متنی را تشکیل می دهند که بیش از هر چیزی بر بینامتنی بودن بافت ذهن انسان تأکید می ورزد. به عبارتی مؤلف در جریان روایت سفر مدام در حال برقراری ارتباط بین دو مقوله دانش و بینش خویش است. در سفر دوم که به زعم نویسنده در حال و هوای نقد اسطوره ای رخ می دهد، سفر به غار با انواع متنهای اسطوره ای که با غار ارتباط دارند پیوند می یابد و هر لحظه از این سفر که به درون غار یخ مراد صورت گرفته است، با حال و هوای یکی از رخدادهای اسطوره ای روایت می شود. سفر سوم سفری است به منطقه کوهرنگ که نویسنده آن را در حال و هوای نقد جغرافیایی شرح می دهد و بیش از هر چیزی به بیان مفهوم فضا از خلال رویدادهای سفر خویش پرداخته است.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بابایی، پروین

مطالب نویسنده