مردم‌شناسی کاربردی ابزارها و دیدگاه‌هایی برای امروز

مریم حسین یزدی

مردم‌شناسی کاربردی در صدد است تا مسائل انسانی را تحلیل کند و تغییر مثبتی در کیفیت زندگی ایجاد کند. رفتارهای فرهنگی جوامع متفاوت است و حضور مردم‌شناسی کاربردی در جوامع گوناگون، می‌تواند مفید باشد، چرا که ویژگی‌های فرهنگی متفاوت را شناسایی می‌کند. مردم‌شناسان کاربردی پیرامون اختلافات فرهنگی و تغییر، آگاهی زیادی دارند و جهان مدرن نیازمند چنین تخصصی هست. مردم‌شناسی کاربردی بر جنبه عمل‌گرای مردم‌شناسی تأکید دارد و در عین حال که از روش‌های علمی برای پردازش اطلاعات در تبیین مسائل استفاده می­کند در مقابل مردم‌شناسی دانشگاهی قرار می‌گیرد، در واقع کاربردِ روش، نظریه و میدان در این گرایش برجسته است. مردم‌شناسی کاربردی، بین رشته‌ای عمل می‌کند و از میان روش‌های گوناگون روش مناسب با موقعیت را انتخاب می‌کند. زمانی یک رویکرد در مردم‌شناسی کاربردی  دارای عمق و اعتبار می‌شود که موضوع را از جنبه‌های گوناگون و به شیوه‌های کمی و کیفی واکاوی کند.

معرفی و بررسی کتاب مردم‌شناسی کاربردی ابزارها و دیدگاه‌هایی برای امروز در نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، پاییز و زمستان 1391، دوره 2، شماره 2 به چاپ رسیده است.

پیوستاندازه
فایل 30459-368.docx30.62 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

والا، مرجان

مطالب نویسنده