«فلسفه و علم» در شصت و پنجمین یکشنبه انسان شناسی و فرهنگ

روابط عمومی

شصت و پنجمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «فلسفه و علم» در  روز ۱ آذر ماه  ۱۳۹۴،  از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر برگزار خواهد شد. در این نشست فیلم مستند «ابوریحان بیرونی» ساخته آقای محمدرضا اصلانی به نمایش در خواهد آمد. سخنرانان این نشست اقای دکتر موسی اکرمی ( پژوهشگر و استاد دانشگاه) هستند و درباره «رابطه ی علم و فرهنگ» صحبت خواهند کرد. همچنین آقای مقدم مهدوی(مدیر گروه کتاب و سردبیر اعضای وابسته در انسان شناسی و فرهنگ) صحبت های خودشان را با عنوان «دانایی، درآمدی بر یک ایده» ارائه خواهند کرد. 

 

مکانمیدان ولی عصر، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، شماره 9، پژوشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات زمان:  ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر  یکشنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۴ برنامه راس ساعت  ۴ بعد از ظهر شروع می شود، لطفا یک ربع پیش از شروع،  در محل حاضر باشد ورود برای همه علاقمندان آزاد است.  

سایر پیوندهای مرتبط:

درباره آقای محمدرضا اصلانی

درباره آقای دکتر  موسی اکرمی

 

چکیده سخنرانی دکتر اکرمی با عنوان رابطۀ علم و فرهنگ

برای شناخت رابطۀ علم و فرهنگ، به تعریف آن‌ها و شناخت آن‌ها در فلسفۀ علم و فلسفۀ فرهنگ می پردازیم و از دیدگاه «واقعی‌گرایی فلسفی» درمی یابیم:

 1. در واپسین تحلیل، فرهنگ دارای سه بخش اساسی است: معرفتی، عملی، و آفرینشگرانه؛ هر یک با زیربخش‌های گوناگون، که در هر مقطع زمانی-مکانی خاص کمابیش یا همساز با هم یا در تضاد با هم یا فاقد پیوند با هم‌اند؛
 2. برای پذیرفتن هر بخش یا زیربخش، معیارهائی بر پایۀ صدق/کذب یا درست/نادرست یا زیبا/زشت وجود دارند؛
 3. سه بخش فوق مستقل از هم نیستند، بلکه در چارچوب پیوند عام معرفت و کنشگری و آفرینشگری با هم پیوند دارند؛
 4. بخش معرفتی شامل پنج زیربخش است: علم، فلسفه، دین، عرفان، و اسطوره که «دستگاه های باورِ مدعی ِشناخت»، نامیده می شوند؛ بخش های عملی و آفرینشگرانه نیز زیربخش های خود را دارند؛
 5. زیربخشهای معرفتی دارای موضوع، هدف، قوۀ شناختی، و روش‌شناسی ویژۀ خودند که ممکن است در شرایطی از همپوشانی هائی در موضوع و هدف برخوردار بوده و از قوۀ شناختی و روش‌شناسی یکدیگر بهره گیرند؛
 6. هر زیربخش معرفتی یا عملی یا آفرینشگرانه دارای تنوعی از زیرزیربخش‌ها است که همه تجلیات گوناگون فرهنگ در درون یک جامعه‌اند و در پیوستارِ فضا-زمانِ فرهنگی‌ می‌توانند با هم درآمیزند و تنوعات بس گسترده‌ای از ترکیب عناصر اصیل و اقتباسی پدید آورند؛
 7. هر تجلی فرهنگی ارزش‌های احتمالی خود را دارد و پاسخ‌گوی بجا یا نابجای بخشی از نیازهای انسان است، هر چند‌ باید بر پایۀ معیارهای صدق یا درستی و زیبایی، به نقد آن پرداخت؛
 8. بخش معرفتی نسبت به بخش‌های عملی و آفرینشگرانه از گونه‌ئی نقش محوری برخوردار است؛
 9. در پیوند با بحث صدق و اهمیت شناخت، در میان زیربخش‌های بخش معرفتی جایگاه محوری از آن علم است؛
 10. ضمن دوری گزینی از علم-مداری، باید در موضوعات مشترک میان بخش های گوناگون معرفتی فرهنگ برای نظریه و داوری علمی نسبت به نظریه و داوری‌های معرفتی دیگر ارزش صدق بیشتری قائل شویم؛
 11. در بررسی تعامل هر حوزۀ فرهنگ با علم، باید برحسب ستیز یا عدم ستیز آن با علم در بارۀ آن داوری کرد، چنان که در رویارویی هر یک از حوزه‌های فرهنگی با علم، در صورت اطمینان نسبی از صدق نظریۀ علمی، باید جانب علم را گرفت و تغییر مناسب آن حوزه‌ها را درخواست کرد؛
 12. بخش‌های دیگرِ معرفتی بر حسب برخورداری از احتمال «صدق» بیشتر و احتمال  «کذب» کمتر، بخش‌های عملی بر حسب برخورداری از احتمال «درستی» بیشتر و احتمال «نادرستی» کمتر، و بخش‌های آفرینشگرانه بر حسب برخورداری از احتمال «زیبایی» بیشتر و احتمال «زشتی» کمتر، از ارزش خاص خود برخوردارند؛
 13. فزون بر فرهنگ به معنای عام، باید از فرهنگی سخن گفت که برآمده از عناصر گوناگون استوار بر صدق و درستی و زیبایی است و گونه‌ئی «حکمت فرهنگی» یا «فرهنگ حکیمانه»، چونان تبلور همۀ بهترین‌های یافته شده طی قرون، است، و در پرتو آن همۀ حوزه‌های فرهنگ، از جمله علم، وظایف خود را به بهترین نحو انجام می دهند.

 

چکیده سخنرانی آقای مقدم مهدوی با عنوان دانایی، درآمدی بر یک ایده

دانایی در واژه نامه ها به معنی؛ هوشیاری، زیرکی، حکمت، خردمندی و آگاهی است اما دستگاه مفهومی دانایی پیچیده تر و گسترده تر از آن است که بتوان در چندین واژه خلاصه کرد چرا که این دستگاه، یکی از مهمترین نقش های سیستم اجتماعی را باید برعهده گرفته و به درستی اجرا کند تا سامان اجتماعی محقق شود. این نقش، قدرت تشخیص و داوری درست است که با تأمل و تجربه و نظم و دقت به دست می آید. کوشش من در این جستار بر اینست تا با تکیه بر چندین مصداق، پای مفهوم دیگری را به این جستار باز کنم که با قرار گرفتن در میانه ی دوگانه ی دانایی و نادانی مرز میان این دو را محو و کمرنگ کرده است. این جستار نقش این مفهوم را بازخوانی خواهد کرد.

 

برای دسترسی به جلسات قبلی یکشنبه‌ها روی آدرس زیر کلیک کنید:
http://www.anthropology.ir/sundays
     

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده