دانشنامه مرگ و مردن (بخش 9): معرفیِ واژگانِ مدخل D

هاجر قربانی

واژۀ «مرگ» در دانشنامه به «قطعِ همیشگیِ عملکردهای حیاتی، ترکِ غیرِ قابلِ بازگشتِ عملکردِ مغزی، سیستمِ تنفسی، گردشِ خون، قطعِ نهایی و غیرقابلِ بازگشتِ ضربانِ قلب و و تنفسِ محسوس را شامل می‌شود». به عبارتی، شاخصه‌های مرگ شاملِ توقفِ عملِ قلب، فقدانِ رفلکس، توقفِ فعالیتِ در مغز است. مدخلِ D بیشتر به مفاهیمِ مرتبط با واژه مرگ پرداخته است که در نوشتارهای بعدی به برخی از آنها که با حوزۀ فرهنگیِ مرگ بیشتر در ارتباط است، اشاره خواهیم کرد.

*برگزاری روزِ مردن

*مرگ

*درد و رنجِ مرگ

اضطرابِ مرگ

بالینِ مرگ

*وصیت در بالینِ مرگ

دیدن‌ها(ملاقات‌ها) در بالینِ مرگ

مزایای مرگ

پایگاه مرگ

صنعتِ سرپرستی کردنِ مرگ

*گواهیِ مرگ

*تحصیلات در حوزۀ مرگ

بررسی مرگ

ناقوسِ مرگ

ماسکِ مرگ

لحظاتِ آخرِ مرگ

میزانِ مرگ

خس خسِ مرگ

ترسِ مرتبط با مرگ

محکومِ به مرگ

حکمِ اعدام

ساعتِ مرگ

آرزوی مرگ

مرگِ با عزت

تجزیۀ بدن

مزایای از دست دادنِ آبِ بدن

*تأخیر در غم و اندوه

زوالِ عقل

*عدمِ پذیرش

افسردگی

خاکسترِ باقی‌مانده از سوختنِ جسد

*تدفینِ مستقیم

سوزاندنِ مستقیم

سرودِ عزا

*فاجعۀ مرگ

*کاهشِ غم و اندوه

بازیابی و ذخیره‌سازی دی-ان-ای

خودکشی با همکاریِ استاد

*لحاف‌های اهداکننده

پایگاهِ نیرو هوایی دوور

مرگِ ژنی

*آرایشِ جسد

نمایندۀ مراقبت از سلامت

*اعلامیۀ مرگ

فرآیندِ مرگ

مسیرِ مردن

تنگیِ نفس

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

قربانی، هاجر

مطالب نویسنده