عکسهایی از فرهنگ عشایر (9)

حسن غفاری

زمستان درراه است. جمع آورى هيزم دراستان كهگيلويه وبويراحمد، شهرستان بويراحمد، بخش مارگون، عشاير طايفه شاه غالب.
 اگر آن دختر بچه در همين سن عادت نكند و براى آوردن هيزم از جنگل هاى اطراف آموزش نبيند در آينده نمى تواند ادامه دهنده سنت ديرين جمع آورى هيزم توسط زنان براى مصرف روزانه وتوليد گرماى نجات بخش در زمستان شود.  در بسيارى از مناطق روستايى دورافتاده وعشاير يارانه ها ى نقدى علاوه بر اينكه نتوانست به رونق سوخت نفت وگاز تحت عنوان يارانه سوخت كمكى كند زحمت سه دهه تلاش براى جايگزين سوخت فسيلى به جاى سوخت نباتى را هدر داد و هيزم شكنان بيشترى رادر نبود خدمات نفت وگاز رسانى به سوى جنگلها كشاند، اين وضعيت سود جويان وفرصت طلبان را هم درمسير فروش هيزم وتوليد زغال قرار داده است.

 

hasan.akkasee.com/about
   instagram.com/iranian_tribes

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی