کارگاه های انسان شناسی شهری - کلان شهرهای جهان در ایینه هنر و فرهنگ (2): رم

روابط عمومی

مجموعه کارگاه های کلان شهرهای جهان در آیینه هنر این هدف را دنبال می کنند که در چارچوب انسان شناسی شهری، هر بار یکی از شهرهای بزرگ جهان را  مورد  بررسی و تحلیل بین رشته ای قرار دهند. در این  رویکرد،  خط اصلی توصیف و تحلیل  علوم انسانی و به ویژه  انسان شناسی است. پاسخ به پرسش هایی نظیر آنکه یک شهر چگونه در حافظه جمعی (تاریخ)، موقعیت اقلیمی و زمانی ( جغرافیا)،  رویدادها و افسانه هاو اسطوره ها ( روایت های شهری)  و  میان کنش های کنشگران اجتماعی خود (جامعه شناسی) ساخته شده است و این ها چه روابطی با یکدیگر به صورت تاریخی و به ویژه در موقعیت معاصر  ایجاد کرده اند. رابطه کلانشهر با  فرهنگ ملی و منطقه ای که در آن قرار گرفته و با شهر های فرهنگی فراملی نیز بخشی از این  بررسی است.  روش کار در این کارگاه ها استفاده از تصایر آثار هنری و شرح آنها  با تاکید بر هنرهای  تجسمی (نقاشی، مجسمه سازی، معماری) و البته  با نگاهی کوتاه و نه نظام مند به  سایرهنرها  از جمله ادبیات و موسیقی است. نخستین دوره در این مجموعه درباره شهر پاریس در خرداد 1394 به وسیله کانون معماران معاصر و موسسه انسان شناسی و فرهنگ برگزار شد و دوره دوم به شهر رم اختصاص دارد. 
رم، پس از پاریس مهم ترین و جذاب ترین شهر اروپایی از لحاظ توریسم است. افزون براین رم به مثابه  پایه و اساسی تاریخی برای  کل اروپا و جهان غرب بروز می کند. تمدن غربی امروز  ریشه های خود را از یک سو در تمدن یونانی - رومی و از سوی دیگر در تمدن  مسیحی - یهودایی می گیرد و بر همین اساس شکل گرفته است. هم از این رو در تخیل اروپایی و آمریکایی مدرن رم جایگاه ویژه دارد.رم همچنین به مثابه  جایگاه ظهور رنسانس(نوزایی) و انسان گرایی (اومانیسم) پیش مدرن و سپس هنر و ادبیات ی که اروپا را فرا گرفت، جایگاه  دین کاتولیک و گسترش تمدنی رومی  در اروپا مطرح است. امروز البته  ایتالیا فاصله ای  بی نهایت با موقعیت رم باستان دارد اما رابطه با این تمدن هنوز به شکلی نمادین از خلال رم باقی مانده است. در این دوره که به صورت فشرده (ده ساعت در یک روز) برگزار می شود، مباحث زیر اساس بحث ها را تشکیل می دهند. این برنامه موقت بوده و ممکن است تغییراتی کوچک در آن انجام شود. 

 

1- فرهنگ یونانی رومی  و فرهنگ مسیحی - یهودی به مثابه شایه تمدن اروپایی و جهانی جدید 
-2جایگاه ایتالیا و رم از لحاظ تاریخی و در جهان امروز در اروپا و در جهان 
 -3نگاه عمومی به شهر رم  و روابط آن با سایر کلانشهرهای جهان و سایر شهرهای  ایتالیا 
 -4بررسی شهرسازی رم 
-5رم در بازنمایی خشونت شهری :  فاشیسم، تروریسم، مافیا 
 -6رم در بازنمایی دینی : واتیکان ، مرکز جهان
 -8رم در معماری: شهر تپه ها، چشمه ها، کلیساها و میدان های شهری
 -9رم در سینما: از نورئالیسم تا فللینی
  -10رم در موسیقی و ترانه ایتالیایی 
نتیجه گیری 

کلانشهرهای بعدی که در کارگاه های بعدی مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

نیویورک، لندن ، برلن ، مسکو، تهران ، استانبول ، بمبئی، توکیو 

ناصر فکوهی
استاد انسان شناسی دانشگاه تهران 
مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ
جمعه ساعت 10 الی 20
شروع دوره : مهرماه 94
مدت دوره: 10ساعت / 1 جلسه
هزینه دوره: 75000 تومان

http://archca.com/

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده