سبک زندگی و روابط اجتماعی در شهر

ملیحه درگاهی

چکیده: يكي از موضوعاتي كه امروزه اهميت زيادي پيدا كرده است، سبک زندگی در زندگی روزمره افراد است؛ چراكه سبک زندگی تأثیرات زیادی بر بسیاری از جنبه های مهم زندگی می گذارد. از طرف دیگر همه انسانها موجودات اجتماعی هستند و در تعامل با دیگران هویت می یابند و زندگی اجتماعی خود را شکل می دهند. بدین معنی جامعه از بر هم کنش هاي (تعامل هاي) الگو داري که افراد به هنگام پیوند با یکدیگر، به منظور دستیابی به هدف هاي گوناگون می آفرینند، تشکیل شده است. سبك زندگي را مي توان در تمامي كنش ها و رفتارهاي فرد و در تعاملات و ارتباطات وي با ديگران، طبيعت و به طور كلي محيط اجتماعي اطراف وي ملاحظه و مشاهده كرد. بنابراین بايد گفت سبك زندگي از جمله جنبه هاي عيني، مشهود و ملموس فرهنگ و نظام ارزشي در يك جامعه بوده و گوياي بخش قابل رؤيت هویت اجتماعی و هويت فرهنگي در يك جامعه است. عرصه های عمومی فضای شهر و همچنین حوزه های همسایگی تأثیر بسزایی بر حالات روحی و تعاملات اجتماعی افراد دارند و در صورتیکه تحت نظارت شهروندان باشند عامل بسیار مهمی در جهت ایجاد روابط پایدار اجتماعی هستند. در مقاله حاضر به اثرگذاری که این فضاها بر تعاملات اجتماعی افراد دارند پرداخته شده و در این زمینه مصادیقی نیز ذکر شده است.

کلید واژه ها: سبک زندگی، روابط اجتماعی، هویت جمعی، حوزه عمومی، حوزه های همسایگی

مقاله حاضر پیش از این در فصلنامه مطالعات سبک زندگی، سال سوم، شماره 9 و 10، منتشر شده است.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
فایل 30080-402.docx63.83 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

درگاهی، ملیحه

مطالب نویسنده