عکسهایی از فرهنگ عشایر (8)

حسن غفاری

سرپوش های عشایری: سرپوشاندن با کلاه بخشی از پوشاک محسوب می شود، تنوع کلاه متناسب با فرهنگ ،جغرافیا وباورها در میان ایلات وعشایر کشور رسمی به جامانده از تن پوشیدن درگذشته است. عکس های تاریخی دوره حکم رانی ایل قاجار نشان از شان ومنزلت وجایگاه کلاه در پوشاک ایرانیان دارد، همه افراد از خرد ودرشت ،زن ومرد سرپوش داشتند، بی کلاهی عیب وعارمحسوب می شد وفرد بی کلاه مورد نکوهش وسرزنش قرار می گرفت خلاصه سر بی کلاه سری پردردسر بود!
درمیان ایلات وعشایر کلاه نشانی است از قومیت وگاهی طراحی کلاه به دست سران وبزرگان ایل به نشانه وحدت ویک پارچه بودن صورت می گرفت. کلاه در عکس پیوست ازچپ به راست نشان قومیت های عشایری در خراسان جنوبی، قشقایی در استان فارس، بختیاری در استان چهارمحال وبختیاری، سنگسری دراستان سمنان می باشد. 

 

hasan.akkasee.com/about
   instagram.com/iranian_tribes

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی