عکسهایی از فرهنگ عشایر (6)

حسن غفاری
سنگ قبرهای طوایف بختیاری درمناطق روستایی وعشایری شهرستان ایذه، استان خوزستان. این سنگ قبرها نشان وآدرس گوربرای بازماندگان هستندوبازگوکننده جنسیت، شخصیت، موقعیت ومنزلت اجتماعی متوفی و گاهی هم دلیل مرگ. نقش ونگار های ایجاد شده ورنگ های بکار برده شده روایت کننده قصه های زندگی هستند. این سنگ قبرها با نام وامضای سازنده دیده می شوند، هرکدام از این سنگ قبرها همانند کارت ویزیتی هستند برای سازنده آن. حسین کی شمس و علی محمد سعیدی طراح وسازنده سنگ قبرهای تصویر پیوست می باشند، نام صاحب قبر مشخص نیست اما واضح است که اینجا گور زن و مردانی است اهل عبادت، متدین ومسلمان، سنگ اول مادری که دو فرزنددارد ودیگری مردی چابک وآماده رزم، دلاوری از ایل وگور سوم صاحبش مردی است که جوان بود وعاشق.  در اغلب قبرستان های عمومی روستاها ومناطق عشایری ایل بختیاری طایفه هفت لنگ در استانهای خوزستان وچهارمحال وبختیاری این نشان گور را می توان دید.  
                   hasan.akkasee.com/about   

                   instagram.com/iranian_tribes
 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی