انسان شناسی مرگ: بررسی موردی سقط جنین غیر قانونی در ایران

اویسی، باقری و برومند

مردم شناس انگلیسی جی.دی.آنوین با بررسی تاریخ 5هزار ساله 86 جامعه می گوید:"ملت ها هنگامی به قدرت می رسند که رفتارهای جنسی خود را پیش و پس از ازدواج تحت کنترل درآورند و تا هنگامی قدرتمند باقی می مانند که روابط و پیوندهای اجتماعی و خانوادگی در آنها قوی بماند.هنگامی که این حدود از بین برود شمارش معکوس برای مرگشان آغاز شده است." در حالی که به نظر می رسد در میان جوانان، روابط پیرازناشویی رو به افزایش است و این گویای شکسته شدن تدریجی برخی تابوهای پیشین است، به دلیل عدم تناسب رفتارها و قالب های اخلاقی و عرفی و قانونی، این امر اغلب مخفیانه و عموما بدون آموزش های لازم صورت می گیرد و نتیجه آن نیز متاسفانه شکل گیری ناخواسته کودکانی است که تهدیدی برای زندگی زنان و دختران محسوب می شوند.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی