درآمدی بر مطالعه زبان در حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی

محمد حسن شربتيان

چکیده
    در این مقاله نخست کارکردهای زبان انسانی در چند بخش مورد تأمل قرار می گیرد؛ابتدا زبان انسان، نوعی ابزار برای کنش متقابل اجتماعی و مبادله اجتماعی تعریف شده است، که افراد از این طریق با یکدیگر تعامل برقرار می کنند؛ و سپس از طریق ثبت و ضبط زبان گفتاری و نوشتاری در حفظ میراث فرهنگی  جامعه، افراد مشارکت می کنند.از جنبه دوم  این پدیده اجتماعی به عنوان وسیله برقراری ارتباط انسانی توانسته گذشته، حال و آینده انسان را از طریق انباشت دانش و اشاعه علم، با توجه به خصلت گفتاری و نوشتاری توسعه و گسترش دهد. از بُعد دیگر، گستردگی زبان انسانی  موجب خلاقیت،ابتکار وآزاد بودن آن،از  زبان حیوانی گردیده است...

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده