معنا در معماری غرب

گروه کتاب

نوربرگ- شولتس، کریستیان،1393 ، معنا در معماری غرب، ترجمه‌ی؛ قیومی بیدهندی، مهرداد، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر(متن)، چاپ پنجم، 580 صفحه
پیش گفتار نویسنده
این کتابی درباره ی معماری است. معماری پدیده ای است ملموس. معماری شامل منظرها، سکونتگاهها، بناها، و پرداخت بیان کننده ی؛ شخصیت آنهاست؛ پس معماری واقعیتی زنده است. معماری از دیرباز به انسان کمک کرده است که وجود، خود را معنادار کند. انسان به مدد معماری، پایگاهی در فضا و زمان به دست آورده است. پس معماری به امری فراتر از نیازهای عملی و اقتصادی متوجه است. معماری به معانی وجودی متوجه است. معانی وجودی از پدیده های طبیعی و انسانی و معنوی نشئت می گیرد و در قالب نظم و شخصیت به ادراک در می آید. معماری این معانی را به صورتهای فضایی ترجمه می کند. صورتهای فضایی در معماری نه صورتهای اقلیدسی است و نه آینشتاینی. صورت فضایی در معماری یعنی مکان و معبر وحوزه؛ به عبارت دیگر، ساختار ملموس محیط انسان.

پس معماری را نمی توان از راه مفاهیم هندسی یا نشانه شناسانه به درستی تبیین کرد.

معماری را باید درچارچوب صورتهای معنادار(نمادین) فهمید.

بدین لحاظ، معماری بخشی از تاریخ معانی وجودی است.

امروزه انسان سخت نیازمند آن است که «معماری چون پدیده ای ملموس» را دوباره فراچنگ آورد.

نیت از نوشتن این کتاب کمک برای رسیدن به چنین مقصدی است.

کریستیان نوربرگ-شولتس

اسلو، ژانویه ی 1974

 

فهرست مطالب

پیش گفتار مترجم

پیش گفتار نویسنده

فصل1: معماری مصر

فصل2: معماری یونان

فصل3: معماری روم

فصل4: معماری صدر مسیحیت

فصل5: معماری رومیانه

فصل6: معماری گوتیک

فصل7: معماری رنسانس

فصل8: معماری شیوه پردازانه

فصل9: معماری باروک

فصل10: عصر روشنگری

فصل11: کارکرد مداری

فصل12: کثرت مداری

معنا و معماری و تاریخ

کتابنامه ی گزیده

نمایه

پیوستاندازه
PDF icon 29282.pdf228.89 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی