معرفی کتاب:آنیمیسم و مراسم زار

بنیامین انصاری نسب

یکی از تازه‌ترین کتاب‌ها در حوزه مناسک وآیین ها است که توسط نشر جامعه شناسان درخرداد1394 روانه بازار کتاب شده است. این کتاب به قلم عبدالله خدا کریمی  است.او کارشناس ارشد ادبیات نمایشی است که به مراسم زاروارتباط آن با آنیمیسم( جان و روان) می پردازد. خداکریمی سالها به تحقیق میدانی در میان اهل هوای هرمزگان پرداخته است و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد او به این موضوع اختصاص داشته است. حضور میدانی و تجربه طولانی مدت در لمس آیین به طور بی واسطه کمک کرده است تا او تصور شفاف تری از موضوع داشته باشد. آنچه این کتاب را از سایرکتابهای مشابه متمایز می سازد بخشی از کتاب است که به همین پژوهش میدانی اختصاص دارد. چرا که سالها کسانی که به نوشتار در زمینه زار پرداخته اند به استناد و ارجاع به دو منبعی که از دهه ها پیشتر در کشور وجود دارد پرداخته اند و کمتر شاهد تحقیقات میدانی تازه در این زمینه بوده ایم. از سوی دیگر نگاه خداکریمی از موضعی خاص و به شکل میان رشته ای بوده است و تلاش کرده تا پنجره ای تازه به زار بگشاید و تنها در سطح گزارش نویسی و توصیف نماند. اینکه زار را بتوانیم با تحلیل های تازه بنگریم کمک می کند تا موضع در حریم بسته ای نماند و از آن تولیدات تازه ای به در آید و خود سطح دانش را گسترش دهد. بومی بودن نگارنده نیز خود مزید بر علت در نزدیکی به موضوع است که پژوهشگر به مثابه بیگانه به موضوع نپرداخته است. دراین کتاب نگارنده برتحولی که از ابتلا تا پایان مجلس زار بر شخص می گذرد تأکیدمی‌نمایدوعلاوه برآن زار راپدیده‌ای چندوجهی می داندکه یکی از وجوه آن را در ارتباط با آنیمیسم به تفسیر نشان می دهد.مطالب این کتاب بعد از مقدمه شامل:

فصل اول:آیین چیست؟

-آیین در فرهنگ نامه ها

-نظریه خاستگاه آیینی

-فایده و معنای آیین

فصل دوم نمایش چیست؟

-نمایش،باز آفرینی در روابط انسانی

-نمایش،هنر جادویی و سحرآمیز

-نمایش،داستان روایت شده

-نمایش،همزاد انسانی

فصل سوم:زار چیست؟

-زار و اهل راز

-کلامی کوتاه که مصاحبه با چند بابا و مامای زار است

-شرح مجلس زار و خوردن خون

فصل چهارم:آنیمیسم چیست؟

-اصطلاح آنیمیسم

-موجودات غیبه

-انیمیسم

-جادو

-شمنیسم

-شباهت ام بدوی به اطفال(آنیمیزم)

-بقایای عقیده با آنیمیزم در ملل جهان

-اسطوره و جادو

فصل پنجم:مشترکت زار و آنیمیسم

پیوند زار و آنیمیسم

-سفر از جسمی به جسم دیگر

-گم شدن روح

-رقص میانه میدان

-جامعه بدوی

-مجرتی

-آیین قربانی

-نشانه ها

فصل ششم:چکیده

فصل هفتم:نمایشنامه رحیل

تصاویر مربوط به مراسم زار

فهرست منابع و ماخذ

کتاب«آنیمیسم و مراسم زار»در 181صفحه ودرقطع رقعی منتشرشده است.

پرونده بنیامین انصاری نسب در انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/27585

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انصاری نسب، بنیامین

مطالب نویسنده