مطالعه تطبیقی شیوه زندگی هنرجویان پسر 18 تا 25 ساله فرهنگسراهای بهمن و امیرکبیر

محمدحسن شربتيان

در این رساله شیوه زندگی مجموعه‏ای از روشها در زندگی روزمره یا یک گروه اجتماعی در نظر گرفته شده که براساس آن فرد به ساخت اجتماعی زندگی خود جهت می‏دهد و این ساخت به شکلی ملموس و عینی با در نظر گرفتن در حوزه عمومی و خصوصی و نیز در پیوند با الگوی مصرف در چارچوب تعارض سنت و مدرنیته شکل می‏گیرد. زمینه‏های مورد بررسی در بخش چکیده رساله حاضر اینگونه توصیف شده است: «مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی شیوه زندگی هنرجویان جوان پسر 18 تا 25 ساله کلاسهای آموزشی و فرهنگی فرهنگسراهای بهمن و امیرکبیر پرداخته که در زمینه ابعاد فرهنگی، تحصیلات، پوشاک و آرایش، زبان، سلامت و بهداشت، تغذیه، اوقات فراغت، فضای مسکونی، روابط خانوادگی و خویشاوندی مشارکت، موقعیت اقتصادی و اجتماعی چه تشابهات و تمایزاتی دارند.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده