کارت پستال های صد ساله (2)

برگردان فاطمه سیارپور

توضیح تصویر:مأموریت آفریقایی

«انسان سالم دنبال پزشک نمی‌گردد.»- ضرب‌المثل آفریقایی

دوم مارس

«انسان سالم دنبال پزشک نمی‌گردد.»

ضرب‌المثل آفریقایی

مأموریت آفریقایی: مراقبت از بیماران در مزرعه موز.

تیم های پزشکی اعزامی به مستعمرات ناچار بودند درمان  بیماری‌های جدید را بیاموزند.آنها زیر ساختارهای پزشکی را ایجاد و کارکنان محلی را در در این زمینه آموزش دادند. و هرچند  که این سیاست‌های بهداشتی رشد بیماری‌های بومی را محدود کرد (و یا برخی از آنان را از بین برد) و کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشید، امکاناتی که به پزشکان داده می شدند نسبت به نیازها  بسیار ناکافی بودند. مبلغان مذهبی نیز که با هدف  مسیحی کردن به محل رفتته بودند در درمان از بومیان کمک می‌کردند.

منبع:
Le Monde il y a 100 ans, 365 jours a travers la terre. Anne Crestani. Editeur: Geste. 2007

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

سیارپور، فاطمه / معاونت انتشارات و مدیر مرکز اسناد

مطالب نویسنده