کارت پستال های صد ساله (1)

برگردان فاطمه سیارپور

توضیح تصویر: یک مدرسه بومی ابتدایی درگینه فرانسوی

«وقتی در مدرسه‌ای باز می‌شود، در زندانی بسته می‌شود.» ویکتور هوگو - نویسنده فرانسوی( 1895- 1802)

«وقتی در مدرسه‌ای باز می‌شود، در زندانی بسته می‌شود.»

ویکتور هوگو - نویسنده فرانسوی ( 1895- 1802 )

مدرسه ابتدایی بومی

مأموریت آموزشی استعمارگران این ایده  بسیار رایج در قرن نوزدهم  را در بر می گرفت  که «برتری» نژاد سفید و تمدن های اروایی  اصل و اساس «رسالت تمدن ساز» آن است.  این ایدئولوژی در طول قرن بیستم فرو ریخت  و رفته رفته توجیه های  اخلاقی استعمار را به زیر سئوال برد.

 

منبع:
Le Monde il y a 100 ans, 365 jours a travers la terre. Anne Crestani. Editeur: Geste. 2007

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

سیارپور، فاطمه / معاونت انتشارات و مدیر مرکز اسناد

مطالب نویسنده