پوشاک زنان در دوران مغول و ایلخانی

پروین بابایی

با حمله مغول بسیاری از عناصر شرق دور، هم در فرم لباس­ ها و هم در نقوش پارچه ­ها اقتباس شدند. پس از تاخت و تاز­های چنگیز و فرزندانش، و آغاز دوره­ ثبات، فرهنگ و هنر مجدداً مورد توجه قرار گرفت و این توجه بالطبع صنعت پارچه و سپس پوشاک را تحت تأثیر قرار داد. پارچه بافی در این دوران پیشرفت قابل توجهی کرد و پوشاک و لباس و وضع ظاهری برای مردم اهمیتی شایان یافت. باید دانست که در این دوره آینه ­داری از مشاغل پر رونق بود از این رو مردم چه مرفه و چه زحمتکش به سر  و وضع خود توجه خاصی نشان می ­دادند و با دادن سکه ­ای، خود را در آینه ­ها تماشا می­ کردند (متین،1386: 381). لباس زنانه در این دوره از چند قطعه مختلف تشکیل می ­شد. پیراهن زیر با یقه­ گرد ساده که در بیشتر مینیاتورهای متعلق به دوره­ ایلخانی از زیر پیراهن رویی نمایان است. پیراهن رویی از جنس حریر  است با نقش ­هایی زیبا که معمولاً جلوی آن از یقه تا کمر باز است و در بعضی از تصاویر دو طرف این یقه باز، برگردانی دارد که بر روی آن نقوشی زردوزی شده است، و یا دامن آن در جلو پیلی ­دار بوده و کمربند باریکی زینت بخش آن است. قباها با آستین­ های کوتاه بوده و بلندی قد آن تا بالای زانو و گاهی تا مچ پا می ­رسیده است (همان: 392-393). جبه ­ای نیز در این دوره پوشیده می ­شد که بسیار گشاد بود و آستین ­هایی بسیار گشاد و بلند داشت و قسمت بالاتنه­ آن از شانه چپ به طور مورب به زیر بغل راست می­ رفت. محتمل است فرم این جبه از پوشش شرق دور اقتباس شده باشد. در این دوره کمتر از  پوشش چادر استفاده می ­شود.

 

منبع:

- متین، پیمان. 1386. پوشاک ایرانیان. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766
شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66
شماره کارت: 7634-4916-3372-6104
به نام آقای رضا رجبی

پیوستاندازه
Binary Data 28627.57.44 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بابایی، پروین

مطالب نویسنده