سبک زندگی شهری و حوزه ی عمومی

ملیحه درگاهی

چکیده: محیط و خصوصا نوع ساخته شده آن بدست انسان مجموعه ای کم و بیش پیچیده از سیستم های فضایی است که بر یکدیگر تأثیر می گذارند، یکدیگر را می پوشانند، در یکدیگر تداخل می یابند و یا با یکدیگر به رقابت می پردازند. فضا را می توان به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم بندی کرد و شهر ترکیبی از این دو فضاست که به گونه ای پیچیده در یکدیگر تداخل یافته اند، چنین ترکیباتی از فضا را می توان در همه جا دید؛ فضای کلی یک شهر، فضای داخل یک ساختمان، وسایل و مبلمان داخلی یک ساختمان، میادین شهری، خیابان ها و ... . فضا عاملی است که نقشی بسیار مهم در شکل گیری هویت و بویژه هویت اجتماعی دارد هر فرد و گروهی هنگامی خود را دارای هویت می داند که از تمایز، پایداری و در جمع بودن خود اطمینان حاصل کند و فضا به خوبی می تواند به این نیاز پاسخگو باشد. به علاوه بخش وسیعی از سبک زندگی و زندگی هر روزه ی شهروندان بواسطه ی حضور در همین فضاها و بویژه عرصه های عمومی شکل می گیرد. در مقاله حاضر تلاش بر این است که بویژه با تکیه بر نظریات یورگن هابرماس به بررسی رابطه بین سبگ زندگی و فضاها و عرصه های عمومی پرداخته شود.
کلید واژه ها: فضا، شهروند، سبک زندگی، حوزه عمومی، یورگن هابرماس

برای خواندن متن کامل روی فایل پیوست کلیک کنید.

malihedargahi@yahoo.com
 

پیوستاندازه
فایل 28243.docx66.65 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

درگاهی، ملیحه

مطالب نویسنده