جایگاه مناسک آئینی در انسان شناسی هنر

اصغر ایزدی جیران

ریشه های عمیق انسان شناسی در حوزه دین، مناسک و ایفاهای آن قرار دارد (سالامون، 2004). به این ترتیب می توان گفت که رشته انسان شناسی مولود توجه به بعد مناسکی فرهنگ های کوچک بومی است. متفکران اولیه انسان شناسی همچون ادوراد تایلور، هنری مورگان، جیمز فریزر و امیل دورکیم به دنبال منشأهای دین و ارتباط آن با فرهنگ بودند. مطالعات اخیر انسان شناسانی چون کلود لوی- استراوس، مری داگلاس، کلیفور گیرتس و ویکتور ترنر نقش مهمی در فهم مناسک داشته است.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

ایزدی جیران، اصغر

مطالب نویسنده