باستان شناسی و فاجعه

لیلا پاپلی یزدی

آن نوع از"فاجعه" که رخدادی طبیعی است گرچه به خودی خود خارج از گستره توانایی انسان ها قرار می گیرد اما عواقب و تغییراتی که ایجاد می کند ساختارهای انسانی، فرایندها، استقرارها و فرهنگ را دچار دگرگونی، تحول یا تغییر می کند. فاجعه از این منظر، قابلیت پیگیری و مطالعه در داده های باستان شناختی را دارد. البته مشخصا هر چه از نظر زمانی به عقب برویم سطح پایین تر فن آوری، قدرت کمتر در پیش بینی، مهار و فرار از فاجعه را به دنبال داشته که از منظری مادی نمود بیشتری در داده ها یافته است، شاید به همین سبب است که عتیقه جویان و باستان شناسان اولیه و کلاسیک مجذوب محوطه های پیش از تاریخی و اوایل دوره تاریخی فاجعه زده شدند.
 

برای مطالعه این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

پاپلی یزدی، لیلا

مطالب نویسنده