اصللاحات بیگانه در زبان فرانسه(3)

مهسا اکبری

بخش سوم

1.    (لاتین) Carpe diem
(امروز را دریاب) “cueille” le jour présent!
از زمان حال لذت ببر، چرا که زندگی کوتاه است. (عبارتی از هراک، شاعر و فیلسوف رومی قرن اول پیش از میلاد.)


2.    (لاتین) Dominus vobiscum
(خداوند پشت و پناهتان باشد) le Seigneur soit avec vous!
عبارتی که بارها توسط کشیش در مراسم عشاء ربانی خطاب به مومنان بیان می شود.


3.    (لاتین) Ecce homo
(این است انسان) voici l’homme
سخن پونتیوس پیلات (کسی که فرمان به صلیب کشیدن مسیح را صادر کرد) خطاب به یهودیان در حالی که مسیح را نشان می داد.


4.    (لاتین) Fiat lux
(که نور باشد!) que la lumière soit
عبارتی کنایی از کتاب پیدایش (تورات) ، فرمان خدا به پیدایش روز و پیدایش آن، که برای یک کشف یا یک تئوری که موجب پیشرفت علم می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.


5.    (لاتین) Mens sana in corpore sano
(عقل سالم در بدن سالم) âme saine dans un corps sain


6.    (لاتین) Primum vivere, deinde philosophari
(اول زندگی، سپس فلسفیدن ) vivre d’abord, ensuit philosopher


7.    (ایتالیایی) Se non è vero, è ben trovato
(اگر چه حقیقت ندارد اما (حداقل) خوب تشخیص داده شده است)
si ce n’est vrai, c’est (du moins) bien trouvé
ضرب المثلی ایتالیایی


8.     (لاتین) Tua res agitur
(بحث بر سر منفعت تو است) Il s’agit de ton intérêt.
از هراک، شاعر و فیلسوف رومی قرن اول پیش از میلاد.


9.    (لاتین) Uti, non abuti
(مصرف کن اما اصراف مکن!) user, mais ne pas abuser


10.    (لاتین) Vade mecum
(با من همراه شو!) va avec moi

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده