زندگی نامه ادوین و. آردنِر

تامارا کان(Tamara Kohn) برگردان سید حسین میررضی

1987 - 1927
ادوین و. آردنر(Edwin W.Ardener) در کار خود سهم زیادی در مردم نگاری و تاریخ نگاری آفریقای غربی و گفتمان نظری در انسان شناسی اجتماعی بریتانیا پیرامون قومیت، زبان، سیاست، جنسیت و تاریخ داشت. او بعد از اتمام رشته انسان شناسی در مدرسه اقتصادی لندن (LSE) به مدت سی ماه به کار میدانی همراه با ایبویِ مبا- ایسه (Ibo of Mba-Ise) در نیجریه پرداخت. سپس 11 سال در کامرون به کار میدانی مشغول شد. تحقیقات او ( اغلب با همسرش، شیرلی آردنر(Shirley Ardener) ) بر تاثیرات نظام کشت ( (plantation systemدر زندگی اقتصادی و اجتماعی جنوب کامرون متمرکز بود و شامل کار پیمایشی گسترده همچنین کار میدانی در میان [ قبایل ] با باک وری ( (Bakweri و اسو ((Esu می گردید. او در بازگشت به انگلستان، در سال 1963 به تدریس در رشته انسان شناسی اجتماعی در دانشگاه آکسفورد مشغول شد. نوشته ها و سخنرانی های وی در بررسی "تاریخ" و "قومیت " اغلب از مواد تحقیقاتی یافت شده در کامرون و همچنین نمونه هایی در اروپا استنتاج می شد. دیگر کارهای مهم وی بر روی رابطه میان " انسان شناسی اجتماعی" و " زبان" تا حدی در سال 1971 در مجله انجمن انسان شناسی آمریکا (ASA) ارائه می شدند که او آنها را با همان عنوان ویرایش می کرد. مباحثات وی در رابطه با " مسئله زنان" سهم نظری بسزا و مناسبی برای رشته در حال شکوفایی مطالعات جنسیت، به ویژه به وسیله " نظریه گروه خاموش" وی فراهم کرد. آردنر سال ها به عنوان رئیس موسسه انسان شناسی اجتماعی دانشگاه آکسفورد، (Institute of Social Anthropology)، رئیس انجمن انسان شناسی آمریکا و به عنوان یکی از پایه گذاران اصلی تاسیس مدارک دانشگاهی علوم انسانی (human sciences degree ) در دانشگاه آکسفورد فعالیت داشت.

تحصیلات
کارشناسی: مدرسه اقتصادی لندن
کارشناسی ارشد: دانشگاه آکسفورد

مطالعات میدانی
نیجریه 1949 – 1952
کامرون 1952 - 1963
کامرون 1963 – 1969، ماه های تابستان
هبرید اسکاتلند (Scotish Hebrides) ، بریتانیا، دهه 1980


کتاب های کلیدی
ادوین آردنر (1989): صدای پیامبری و دیگر مقالات
(1989) Edvin Ardener : The Voice of Prophecy and Other Essays, ed. M. Chapman, Oxford: Blackwell

پادشاهی در کوه کامرون(1996): مطالعاتی بر تاریخ کرانه های کامرون
(1996) Kingdom on Mount Cameroon: Studies in the History of the Cameroon Coast,
1500-1970, ed. S. Ardener, Oxford: Berghahn
منبع :
Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology, edited by Vered Amit, New York and London, Routledge, 2004مقالاتی از آردنر درباره کامرون
journals.cambridge.org/article_S0022278X97002401

links.jstor.org/sici?sici=0022-278X(199706)35%3A2%3C207%3ATAPIC%3E2.0.CO%3B2-2 -صفحه شخصی نویسنده این مدخل
http://www.findanexpert.unimelb.edu.au/researcher/person127912.html

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی