چالش های نظری در اشتغال زنان ( بخش دوم)

فرزانه سجادپور

اولین بارقه های نظریات فمینیستی در اوایل قرن بیستم ، نمایان شد. گرایش فمینیست لیبرال اولین گرایش و مهم ترین رویکرد نظری در حوزه زنان بود که تاثیرات عمده ای بر تغییرات قوانین به نفع زنان در آمریکا داشت . اهمیت این رویکرد آن قدر زیاد بود که هرگز فمینیست های دیگر نتواستند از حیطه اقتدار آن خارج شوند  تا حدی که برخی آن را معادل گرایش فمینیستی به طور عام می دانند . " فمینیسم لیبرال، شناخته‌شده‌ترین شکل اندیشة فمینیستی است و غالباً مترادف خود فمینیسم دانسته می‌شود "( بیسلی :1388، 85). برخی نیز معتقدند نفوذ فمینیست لیبرال ناشی از هم خوانی اندیشه ها و تئوری های این رویکرد با فضای فرهنگی و اجتما عی آمریکا بود که استقبال زنان را همواره به همراه داشته است ( ریتزر : 1377، 474).

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید

 

 

پیوستاندازه
فایل 26958.docx34.64 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

سجادپور، فرزانه

مطالب نویسنده