پاورپوینت: انسان شناسی صدا و موسیقی

مانی کلانی

این یادداشت کوتاه تلاشی است برای مشخص کردن معیار یا معیارهایی که موضوعات و مفاهیم اشاره شده در این PowerPoint بر اساس آنها نقد و تحلیل شده است. این معیار به صورتی صریح و خلاصه تفکیک بنیادین میان کاربرد و کارکرد است و به زبانی دیگر تفکیک میان:

گزارشی از انسان شناسی صدا و موسیقی ارائه ای برای کلاس نقد نظریه های انسان شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

این یادداشت کوتاه تلاشی است برای مشخص کردن معیار یا معیارهایی که موضوعات و مفاهیم اشاره شده در این PowerPoint بر اساس آنها نقد و تحلیل شده است. این معیار به صورتی صریح و خلاصه تفکیک بنیادین میان کاربرد و کارکرد است و به زبانی دیگر تفکیک میان:

1 - لحظه عملی پدیدار شدن موسیقی و تاثیرحسی و واقعی آن بر مجموعه ها و افراد انسانی از یک طرف و

2- مجموعه ای از ساختارها، تعاریف گفتمانی، خط کشی ها و تعیین کردن حد و مرزهای ذهنی میان انواع ژانر های موسیقی از طرف دیگر.

بنابراین بخش زیادی از اسلایدهای این ارائه بر اساس این تکفیک و اهمیت دادن به محک نقادانه اولویت کاربرد بر کارکرد تنظیم شده اند. در اینجا و قبل از شروع ارائه به سرفصل ها و جهت گیری های اصلی ای که در این ارائه و بر مبنای این تفکیک،  طرح می شوند، اشاره می کنم:

1-  در ارائه مدل مقدماتی بنیان های تاثیرگذار و واقعی ریتم، حیات و خلسه که به شکلی بالقوه در هر ژانر موسیقایی وجود دارد (اسلاید یک مدل مقدماتی).

2- اهمیت روش های مردم نگارانه و با جهت گیری های عملی گوناگون (مانند حفظ میراث زنده موسیقیایی و...) در شکل گیری تدریجی اتنوموزیکولوژی و جدایی نسل دوم موزیکولوژیست های تطبیقی (مانند آلن لومکس) از سنت های مطالعه کتابخانه ای و طبقه بندی آرشیوی (اولین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – 2 ).   

3-  در توضیح جنبه های عملی تحلیل پدیدارشناسانه موسیقی (دومین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – 2 ).  

4- در توضیح شکاف میان سنت کارکردی انسان شناسی موسیقی آلن مریام و جرج هرزاگ و رویکردهای میان رشته ای درگیر با زندگی روزمره، تجربه های زیسته و تاریخ فرهنگی هنرمندان و مخاطبان موسیقی (سومین و چهارمین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – 2 ).

5- در نقد نگاه های سوبژکتیو، زبان شناختی و متن گرا به پدیده زنده موسیقی (اولین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – 3 ).

6- رسیدن به تعریفی متفاوت از ذهن و در نسبت اش با واقعیت ناخودآگاه و عینی حیات و ریتم جاری در موسیقی (دومین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – 3 ).

7- در شکل گیری موسیقی و زبان آهنگین توسط واقعیت های موسیقایی غیرقابل شنیدن اما مرتعش درآکوستیک و زیست بوم (اسلایدهای مفاهیم میان رشته ای جهت دهنده به مطالعات انسان شناختی موسیقی).

8- در نقد تفسیرهای ذهنی مطلق گرا از کلیت موسیقی آوانگارد، پاپ و واکنش مخاطبان موسیقی پاپ (اسلاید های نقد).

9- در تاکید بر همکاری مشترک انسان شناس و موسیقی دان و با ترسیم زمینه های کاربردی و واقعی همکاری آنها (اسلاید های کاربرد).

10- در تاکید بر موسیقی درمانی و لزوم بازتفسیر متون کهن برمبنای بنیادهای عملی و علمی ارتقای کیفیت زندگی و حیات (اسلاید های کاربرد).

در اینجا به این نکته اشاره شود که بخشی قابل توجه از این PowerPoint خلاصه و برداشتی است آزاد از نوشتارهای صفحه انسان شناسی صدا و موسیقی سایت انسان شناسی و فرهنگ. بنابراین لازم است به صورت ویژه از آقای دکتر فکوهی، آقای حامد جلیلوند و آقای محسن شهرنازدار که در فراهم آوردن و تهیه نوشتارهای این مجموعه  و در کنار سایر نویسندگان این مجموعه، نقش اصلی را بر عهده داشتند، تشکر ویژه داشته باشم.

 

پیوستاندازه
فایل 26712.pptx386.49 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

کلانی، مانی

مطالب نویسنده