دین و سرمایه اجتماعی

محمدحسن شربتیان

تصویر: عاشورا، مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن، عکاس: حوریه رضایی‎زاده، آرشیو مرکز اسناد انسان شناسی و فرهنگ
دین به صورت بالقوه و بالفعل از طریق آموزه ها و اصول (معرفتی، اعتقادی، عاطفی و مناسکی) در قالب تحقق فرایندهای جمعی چون (وفاق، انسجام اجتماعی، اعتماد، صداقت، مشارکت، تعاون، احترام متقابل، رعایت ارزش ها،استمرار هنجارها، بازیابی اصول اخلاقی، و...) به تکوین سرمایه اجتماعی نظام اسلامی کمک می کند؛ بنابراین مذهب به عنوان نیرویی  مثبت در جهت تکوین و توسعه سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می شود. باتوجه به نقش دین در ایجاد سرمایه اجتماعی جامعه اسلامی می توان اثرات،راهکارها و راهبردهای عملی این پدیده را در جامعه ایران از طریق همگرایی اجتماعی و فرهنگی افزایش داد، در این مقاله سعی شده با توجه به پیوند سرمایه اجتماعی با دین با تاکید بر تحقیقات انجام یافته به صورت اسنادی و مروری بر یافته های بدست آمده وضعیت پیوند جامعه شناختی دین اسلام و سرمایه اجتماعی را در جامعه اسلامی تشریح و تبیین  نمود.

 

واژه‌های کلیدی:

ارتباطات اجتماعی،اعتماداجتماعی، دین، سرمایه اجتماعی مشارکت اجتماعی، معرفت دینی

برای مشاهده متن به طور کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

پیوستاندازه
PDF icon 26156.pdf399.88 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده