معنای پسا مدرنیسم

امبرتو اکو، برگردان: عاطفه اولیایی

زن می داند ( و زن نیز می داند که مرد هم می داند) این واژه ها را  قبلا  باربارا کارتلند  [1]  بار ها نوشته است.  لیکن کماکان راه کردی وجود دارد. او می تواند  بگوید: « به قول باربارا کارتلند، دیوانه وار دوستت دارم». بدین ترتیب، با اجتناب از معصومیتی دروغین واعتراف به این که دیگر هرگز نمی توان معصومانه سخن گفت، به هرحال نیتش  را به زن گفته است  یعنی در عصری بری از معصومیت، او را دوست دارد. اگر زن این را بپذیرد،   اعتراف به عشق مرد را شنیده است. هیچکدام از این دو احساس معصومیت نمی کنند، هر دو چالش گذشته را پذیرفته اند، چالش آن چه را که گفته شده و قابل امحا نیست؛ هر دو آگاهانه و با لذت به بازی طنز می نشینند ...  و با این همه،  هر دو  یک بار دیگر موفق شده اند از عشق سخن بگویند .

 

امبرتو اکو، تأملاتی در باره ی «نام گل سرخ» ، ترجمه ی ویلیام ویور، لندن: مینروا، ۱۹۹۶. صص ۶۷-۶۸.

 

صفحه عاطفه اولیایی در انسان‌شناسی و فرهنگ:

http://anthropology.ir/node/25421

 

دوست و همکار گرامی
چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد.
کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

شماره حساب بانک ملی:
0108366716007

 شماره شبا:
 IR37 0170 0000 0010 8366 7160 07

 شماره کارت:
6037991442341222

به نام خانم زهرا غزنویان

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اولیایی، عاطفه

مطالب نویسنده