دومین نشستِ «چالش اقتصاد و هنرهاى معاصر»

روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، دومین نشستِ «چالش اقتصاد و هنرهاى معاصر» از سوی خانه هنرمندان ایران و بانک پاسارگاد با همکاری مدرسه هنری ایده، یک شنبه 4 آبان با حضور دکتر «حمیدرضا ششجوانی» اقتصاددان؛ دکتر «بهنام کامرانی» و «زروان روح­بخشان» هنرمند و پژوهشگر هنر معاصر در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود...

معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران در توضیح این نشست آورده است: هنرهاى تجسمى در طول تاریخِ هنر، محل تلاقى اقتصاد و هنر به شمار مى آمده است. در دوره معاصر و به­ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم، با تغییراتِ اساسى در نگرش به هنر و اثر هنرى و همچنین ایجاد پیوندهای بدیع و تازه هنر با بیشترِ شاخه هاى علوم انسانى، صنعت، تکنولوژى، و همچنین علومِ زیستى و طبیعى، و نیز پیدایشِ هنر معاصر و محوِ چشمگیرِ تمایز و شکاف میانِ هنر و زندگى، فرآیندِ خلق اثر به حوادث و وقایعِ متعدد و غیرقابلِ پیش بینىِ زندگىِ روزمره بسیار نزدیک و مشابه شده است. در این سالها، توجهات از خروجىِ صرفِ هنر یعنی اثر هنرىِ معین و مثلاً یک تابلوى نقاشى به میزانِ قابلِ توجهى به فرآیند و مراحلِ تولید اثر هنری معطوف گشته است. این فرآیند، از بسترها و خاستگاه هاى ریشه اىِ «ایده» (یعنى زندگىِ روزانه و اتفاقاتِ معمول و پیشامدهاى درونِ آن) آغاز میشود و تا هر آنجایى که هنرمند از هر نظر درگیرِ ایده هنرى و نگاهِ متصل به آن باشد ادامه مى یابد.

در این موقعیت، این سؤال که «اقتصاد و هنرهاى جدید و معاصر چگونه با هم پیوند برقرار مى کنند؟» پرسشى چالش برانگیز به نظر مى رسد،چه آنکه اقتصاد و روابطِ تولید، با محصول و کالا جهتِ مبادله و معامله سروکار دارد، در صورتى که هنرِ معاصر و هنرهاى نو و همین طور چندرسانه اى و متقابلى، معطوف به «تجربه» و «پیشامد» است و بر گرفتن خروجى و محصولِ مشخص از یک فرآیندِ خلق، اصرارى ندارد.نشست «چالش اقتصاد و هنرهاى معاصر» در پىِ تبیینِ و واکاوىِ اتصالِ اقتصاد و هنر است و مى کوشد در صورتِ پذیرفتنِِ دوجانبه این دو مقوله نسبت به یکدیگر، روشن نماید که آیا «فرآیند» به جاى محصول مى تواند موضوعِ اقتصاد و روابطِ اقتصادى قرار گیرد یا نه.

علاقمندان برای حضور در این نشست می تواننند یک شنبه 4 آبان از ساعت 17 به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند.

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده