انسان شناسان متخصص خاورمیانه ( 10 ) دکتر ثریا ترماینه

پیمان اسحاقی

دکتر ثریا تریمین(شیبانی) (Soraya Tremayne) از انسان شناسان متخصص ایران به شمار می رود که خود تباری ایرانی . درباره تحلیل اجتماعی و توسعه، هویت اجتماعی و توسعه، تغذیه و قومیت،‌ باروری، تولید مثل و جنسیت به تحقیق می پردازد.
خانم شیبانی درسال 1970 در نیجریه، از سال 1975 تا 1978 در رومانی، از سال 1984 تا 1988 در مالزی و از سال 1991 تا 1993 در هونگ کنگ به تحقیق درباره مسائل فوق پرداخته است. او همچنین هر سال حداقل یکبار به ایران سفر کرده و درباره ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی تولیدمثل انسانی و نیز درباره جوانان به تحقیق پرداخته است. وی پروژه های متعددی را در زمینه تحلیل اجتماعی و توسعه برای سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای غیردولتی انجام داده است. دکتر شیبانی در حال حاضر ریاست گروه مطالعات باروری و تولید مثل (Fertility and Reproduction Studies Group) را در موسسه انسان شناسی اجتماعی و فرهنگیِ دانشگاه آکسفورد بر عهده دارد. وی علاوه بر فارسی که زبان مادری اوست، به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط است و تاحدی نیز زبان رومانیایی آشنایی دارد.

آثار او درباره ایران :
و دوقلوها هرگز همدیگر را نخواهند دید : سیاستهای سلامت باروری جمهوری اسلامی ایران
Tremayne, S. (2004). 'And never the twain shall meet: the reproductive health policies of the Islamic Republic of Iran' in Unnithan.M (ed) Reproductive change, agency and the State: cultural transformations in childbearing. Berghahn.

مدرنیته و ازدواج زودرس در ایران : نگاهی از درون
Tremayne, S. (2006). Modernity and early marriage in Iran: a view from within Journal of Middle East women studies. 2:1 pp 65-94.

تغییر و « چهره» در ایران مدرن
Tremayne, S. (2006). Change and 'face' in modern Iran [in thematic issue 'Everyday life in the Middle East'] Anthropology of the Middle East. 1:1 pp 25-41



آدرس صفحه شخصی دکتر شیبانی :
http://www.isca.ox.ac.uk/research/frsg.shtml

آدرس برای تماس با دکتر شیبانی :
Email: soraya.tremayne@anthro.ox.ac.uk

Tel: 01865 331289
Fax: 01865 331030
Institute of Social and Cultural Anthropology, 51 Banbury Road, Oxford OX2 6PE

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اسحاقی، پیمان

مطالب نویسنده