پاریس روزنه هایی پراکنده به هزار توی یک شهر (4): جمهوری سوم

سپیده پارسا پژوه

تصویر: تابلوی «طلوع خورشید» مونه
در قسمت های قبلی این نوشته ها تا امپراطوری ناپلئون سوم بعد از انقلاب فرانسه را بطور بسیار خلاصه مرور کردیم. دوره سیاسی بعدی، به دوره جمهوری سوم فرانسه معروف است که از سال 1871 آغاز می شود تا 1940 ادامه می یابد. چهارده رئیس جمهور در این دوره اداره کشور فرانسه را بدست می گیرند که عبارت اند از :

آدولف تیرز: 1871-1873، پارتریس مک ماهون:  1873-1879، ژول گروی 1879-1887، فرانسوا کارنو: 1887-1894،  ژان کازیمیر – پریه 1894-1895، فلیکس فور، 1895-1899، امیل لوبه: 1899-1906، آرمان فالییر 1906-1913، ریمون پوان کاره : 1913-1920، پل دشنل 1920-1920، الکساندر میلران 1920-1924، گاستون دومرگ 1924- 1931، پل دومر 1931-1932، البر لوبرن، 1932-1940.

این دوران از نظر فرهنگی اجتماعی از دوره های مختلفی تشکیل می شود که در ادامه تشریح می شوند.

 

برای مطالعه این مطلب در زیر کلیک کنید:

 

بخش های قبلی: 

بخش اول :
http://www.anthropology.ir/node/23937

بخش دوم: رنسانس
http://www.anthropology.ir/node/24037

بخش سوم: انقلاب فرانسه
http://www.anthropology.ir/node/24336


پیوستاندازه
فایل 24417.docx381.23 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

پارساپژوه، سپیده

مطالب نویسنده