سایت هایی برای آموزش زبان و فرهنگ آلمانی(2)

سعیده بوغیری

بخش دوم

با مراجعه به پایگاه های اینترنتی زیر می توانید با انجام بازی و سرگرمی به تقویت زبان آلمانی خود بپردازید. نوع و سطح تمرین ها بسیار متنوع است.                               

Quiz/ spiele:

http://www.ralf-kinas.de/
http://deutsch-lerner.blog.de/
http://www.germany - iran.com/deutsch - %C3%BCbungen.htm
http://www.quizzlybaer.com
http://www.online-quizspiele.de/
http://www.marco-schueler.de/spiele/quiz_-spiele-.htm
http://www.quizdeluxe.de/
http://www.testedich.de/quiz24/quizpu.php?testid=1190033919
http://www.quiz-fabrik.de/

در سایت های زیر می توانید اطلاعاتی مربوط به فرهنگ آلمان و اتریش یافته و در برخی سایت ها هم با ارائه تمرین های مربوط به زمینه های گوناگون فرهنگی، به آموزش زبان آلمانی پرداخته شده است.

kultur:

http://www.cdc.de/Zusatzleistungen.1964.0.html
http://www.dlc.fi/%7Emichi1/uebungen/
http://www.perlentaucher.de/artikel/170.html
http://www.graf-gutfreund.at/
http://deutsch-lerner.blog.de/
http://www.klett.de/sixcms/l
http://www.treffpunkt-alessandria.com/
http://www.deutsch - netz.de/main.html
http://www.oesterreichportal.at/s5.aspx
http://www.goethe.de
http://www.actilingua.com/de/deutsch-lernen/Wien.php
http://www.deutsche-kultur-international.de/
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2146,00.html

در فهرست زیر نام پایگاه هایی اینترنتی آمده که به ادبیات آلمانی اختصاص دارد. در برخی از این سایت ها به معرفی دسته ای از بزرگان ادبیات آلمانی پرداخته شده، در برخی دیگر نیز می توانید گزیده ای از آثار ادبی را بیابید، در دسته ای از سایت ها هم می توانید به دانلود کامل آثار ادبی بپردازید.

literatur:

http://suz.digitaleschulebayern.de/
http://gutenberg.spiegel.de/
http://www.lehrerfreund.de/in/schule/kat/ Literatur
http://www.literaturkritik.de/public/welcome.php
http://www.lib.virginia.edu/
http://www.deutsch - netz.de/main.html
http://www.oesterreichportal.at/s5.aspx
http://gutenberg.spiegel.de/
http://www.sichtwechsel.com/
http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/
http://www.maret.at/frz/hopix_dg/hopix.php?fach=2&niveau=1
http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces/literatur.htm
http://www.litrix.de/
http://info.ub.uni-frankfurt.de/info.html?db_id=755&next_program=search.html&
http://glc.chadwyck.com/
http://german.about.com/od/literature/German_Literature.htm
http://www.cornelia.siteware.ch
http://literaturblog-duftender-doppelpunkt.at/2007/04/20/deutsche-literatur-online/
http://www.d-a-f.net/
http://www.aphorismen.de/

در ذیل فهرستی از فرهنگ های لغت آنلاین آلمانی را می یابید. توجه داشته باشید برخی از این فرهنگ ها یک زبانه و برخی دیگر دوزبانه (آلمانی- انگلیسی) و چندزبانه هستند.


Online Wörterbücher
http://www.yourdictionary.com/languages.html
http://de.pons.eu/
http://www.babylon.com     
http://www.canoo.net
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen
http://www.dwb.uni-trier.de
http://wortschatz.uni-leipzig.de
http://dict.leo.org
http://www.woxikon.de
http://www.duden.de/
http://www.woerterbuch.info/
http://www.ats-group.net/woerterbuecher-deutsch.html


در فهرست زیر نام سایت هایی آمده که مطالبی در زمینه آواشناسی آلمانی ارائه می دهند. در برخی از این پایگاه ها اطلاعات آواشناختی و نیز الفبای بین المللی آوایی به صورت دسته بندی شده یافت می شود و در برخی سایت ها نیز تمرین هایی در این زمینه وجود دارد. ذیل برخی آدرس های نیز می توانید شیوه درست تلفظ حروف و واژه های آلمانی را بیابید.

Phonetik

http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/
http://www.deutschlernen-blog.de/.../phonetik-die-laute-der-deutschen-sprache-university-of-iowa
http://www.stufen.de/index.php?name=EZCMS&menu=1&page_id=133
http://www.makemesmart.com/GetSmart/phonetikDeutsch.htm
http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/grundlagen.htm
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/hoerverstehen.php3
http://perso.fundp.ac.be/~jvanpary/DEUTSCH/pictures/aussprache.htm
http://www.pons.de
http://quickdic.org/index_e.html
http://www.dicdata.de/
http://www.linguatec.net/onlineservices/linguadict

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بوغیری، سعیده

مطالب نویسنده