سایت هایی برای آموزش زبان و فرهنگ آلمانی(1)

سعیده بوغیری

در این یادداشت، فهرستی از پایگاه های اینترنتی مربوط به آموزش زبان و ادبیات آلمانی به تفکیک موارد آمده است. پیش از همه نام پایگاه هایی درج شده که از نظر آموزشی غنی بوده و تمرین ها و درس های آلمانی در زمینه های گوناگون آواشناسی،دستورزبان، دیکته، لغات، فرهنگ و بازی های فکری و غیره در آن ها یافت می شود. نیز در برخی از این پایگاه ها، پیوندهایی پیدا می کنید که فهرستی دیگر از پایگاه های آموزش زبان را در اختیار شما قرار می دهد.

بخش اول


Deutsch lernen:

Reiche websiten für Deutsch als Fremdsprache

http://www.ralf-kinas.de/onl_grws.html
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/ergebnis.html
http://www.linguanet-europa.org/plus/de/home.jsp
http://testpodium.com/
http://deutsch-lerner.blog.de/
http://www.graf-gutfreund.at/
http://www.hueber.de/
http://www.treffpunkt-alessandria.com/
http://www.deutsch - netz.de/main.html
http://www.themen-neu.de
http://www.moment-mal.com
http://www.oesterreichportal.at/s5.aspx
http://www.sgd.de/sprachen
http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/
http://www.personal.uni-jena.de/~xrk/homepage/software/internet_deutsch.html
http://www.d-a-f.net
http://www.sichtwechsel.com/Materialien.html


در ردیف زیر نام پایگاه هایی را می یابید که به آموزش و تمرین دستور زبان مربوط می شود. در برخی از این آدرس ها می توانید موارد گرامری را به صورت دسته بندی شده دریافت کنید و ذیل دیگر آدرس ها به انجام تمرین ها بپردازید. سعی شده پایگاه هایی معرفی شود که دارای پاسخ صحیح تمرین ها نیز هستند.                     

Grammatik

http://www.deutsch-lernen.com/
http://www.deutschlern.net/
http://www.schubert-verlag.de
http://www.grammatikdeutsch.de/
http://www.grammatiktraining.de
http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces
http://www.dlc.fi/%7Emichi1/uebungen/
http://www.gigers.com/matthias/schule
http://www.Mein-deutschbuch.de
http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/
http://www.canoo.net/
http://www.eisinger-schmidt.de/grammatik/index.htm
http://www.ralf-kinas.de/onl_grws.html
http://www.spz.tu-darmstadt.de/imss/Deutsch/M2/Index.html
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=2
http://www.hkbu.edu.hk/~europe/paths/p4.htm
http://www.languagelab.at/
http://www.edition-deutsch.de/buecher/pdf/grips_a1_26_28.pdf
http://www.passwort-deutsch.de/lernen
http://www.sichtwechsel.com/
http://www.uni- freiburg.de/daf/CFU98/Biergarten/daf/plattform/bloedel.html
http://www.br- online.de/alpha/deutschklasse/deutschlernen/uebungen.shtml
http://www.deutsch-online.com/
http://www.quia.com/pages/deutschtraining.html
http://www.lehrerfreund.de/in/schule/kat/Grammatik/
http://www.stufen.de/material/zusatzuebungen3.htm#25
http://www.nthuleen.com/teach/grammar/nominakkus.html
http://vdeutsch.eduhi.at/daf_tibs/modul13.htm
http://www.dlc.fi/~pohalone/kompass2/gutwette.htm
http://interdeutsch.de/Uebungen/poet.htm
http://www.stufen.de/index.php? name=EZCMS&menu=280200&page_id=180
http://www.saunalahti.fi/~pohalone/kompass3/3kmp7b.htm
http://www.klett-verlag.de/download/pdf/klett-international/gramaz.pdf
http://www.klickdeutsch.com.br
http://www.jolifanto.de/wissenschaft/deutsch/deutsch.htm
http://www.vokabel.com/german.html
http://www.graf-gutfreund.at/
http://deutsch-lerner.blog.de/
http://www.mein-deutschbuch.de
http://www.klett.de/sixcms/l
http://www.edition-deutsch.de/lernwerkstatt
http://www.germany - iran.com/deutsch - %C3%BCbungen.htm
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs
http://hypermedia.ids-mannheim.d...
http://www.daf-links.de/linksammlung/uebungen.html

در فهرست زیر،  آدرس پایگاه هایی آمده که تمرین هایی برای تقویت شنیداری ارائه می دهند. توجه داشته باشید برخی از این سایت ها، ادبی بوده و داستان هایی شنیداری عرضه می کنند. به این ترتیب تقویت شنیدار را با لذت بردن از ادبیات تجربه خواهید کرد.                                                                                                   

Hörverstehen:


www.deutschlern.net
http://deutsch-lerner.blog.de/
http://www.deutschlern.net
http://www.edition-deutsch.de/lernwerkstatt
http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/hoerverstehen.php3


در فهرست زیر منابعی از متن هایی خواهید یافت که به منظور تقویت درک خواندن فراهم شده. به دنبال آن می توانید به انجام تمرین های مربوطه بپردازید. 
                                                                                       
Leseverstehen:

http://www.deutschlern.net
http://www.ralf-kinas.de/
http://suz.digitaleschulebayern.de/
http://www.Mein-deutschbuch.de
http://deutsch-lerner.blog.de/
http://www.daf-links.de/linksammlung/uebungen.html
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=
http://www.deutschlern.net
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg1.htm
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf.../grammatik.php3
http://www.goethe.de/gr/dub/schule/dearbb.htm
http://www.edition-deutsch.de/lernwerkstatt
http://www.germany - iran.com/deutsch - %C3%BCbungen.htm
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/
http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/

در فهرست زیر می توانید آدرس پایگاه هایی را بیابید که به امر تصحیح املایی می پردازند. در برخی از این سایت ها با ارائه فرهنگ لغت، املای درست واژه های آلمانی ارائه می شود، در برخی پایگاه ها نیز تمرین هایی برای تقویت املا می یابید. توجه داشته باشید سطح تمرین ها متفاوت بوده و به یک گروه خاص تعلق ندارد.        
 

Rechtschreibung:

http://suz.digitaleschulebayern.de/
http://www.grammatikdeutsch.de/
http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces
http://www.gigers.com/matthias/schule/
http://www.canoo.net/
http://www.eisinger-schmidt.de/grammatik/index.htm
http://www.lehrerfreund.de/in/schule/kat/Rechtschreibung
http://www.klett.de/sixcms/l
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/
http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/
http://www.akademie.de/...rechtschreibung
http://www.daf-portal.de/uebungen
http://www.maret.at/frz/hopix_dg/hopix.php?fach=2&niveau=1
http://www.deutsch-lernen.com/d_index.php
http://www.orthografietrainer.de/uebung/uebungsauswahl.php
http://de.pons.eu/
http://www.duden.de/.../rechtschreibung
http://www.neue-rechtschreibung.de/aktuell.htm

در برخی سایت های زیر، واژه های مربوط به موضوعات گوناگون به صورت دسته بندی شده ارائه می شود. برخی پایگاه های به عرضه واژه های مصور می پردازند و  در برخی سایت ها نیز تمرین هایی برای تقویت دایره لغات یافت می شود.                                                                                                               

Wortschatz:

http://www.deutschlern.net
http://www.ralf-kinas.de/
http://suz.digitaleschulebayern.de/
http://www.dlc.fi/%7Emichi1/uebungen/
http://www.gigers.com/matthias/schule/
http://www.stufen.de/material/
http://www.uni- freiburg.de/daf/CFU98/Biergarten/daf/plattform/bloedel.html
http://www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=NS-ezcms&file=index&menu=100&page_id=5
http://www.schubert-verlag.de
http://www.hueber.de
http://www.veritas.at/online-material/242236
http://goethe-verlag.com/tests/index1.htm
http://www.vokabel.com/german.html
http://www.graf-gutfreund.at/
http://deutsch-lerner.blog.de/
http://www.deutschlern.net
http://www.klett.de/sixcms/l
http://www.ralf-kinas.de/online.htm
http://www.germany - iran.com/deutsch - %C3%BCbungen.htm
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/
http://www.maret.at/frz/hopix_dg/hopix.php?fach=2&niveau=1
http://www.daf-links.de/linksammlung/uebungen.htm
http://www.vokker.net/de
http://www.d-a-f.net
http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/

در فهرست زیر، آدرس پایگاه هایی برای تقویت مهارت نوشتاری ارائه شده. تمرین ها و شیوه آموزشی موجود در آن ها بسیار گوناگون است.                                                                                            

Schreibübungen

http://deutsch-lerner.blog.de/
http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/
http://www.legasthenie-software.de/game/game.htm
http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html
http://www.lehrerfreund.de/in/schule/1s/freie-eroerterung-uebung1/
http://www.kreativesdenken.com/tipps/schreibuebung
http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/


در فهرست زیر آدرس سایت هایی ارائه شده که با مراجعه به آن ها می توانید به صرف فعل بپردازید. 
             
Konjugation:

http://konjugator.lingofox.de
http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/lerner/uebungen/fset.php? Volume=1&Lection=1&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L1ex3.htm
http://www.schubert-verlag.de
http://www.verben.info/
http://www.daf-portal.de
http://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen
http://www.d-seite.de/ab_verb/uebungen_start.html
http://www.nthuleen.com/teach/grammar/basicverbs.html
http://www.ewetel.net/~martin.bode/ccatests/konj03.htm

پایان بخش اول - ادامه دارد

پیوستاندازه
Plain text icon 2425.txt17.24 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بوغیری، سعیده

مطالب نویسنده