سلامت اجتماعی زنان روستایی

محمدحسن شربتیان

 سلامت اجتماعی یکی از شاخص های توسعه اجتماعی جوامع محسوب می گردد.اهتمام به این پدیده در بین زنان جامعه روستایی در راستای ارتقاء شاخص های زندگی اجتماعی روستائیان از جمله سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی، حمایت، رفاه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی و...بسیار ضرورتمند است.بر این اساس توجه به فرایندهای کنش های متقابل، جامعه پذیری، نهادینه کردن هنجارها و ارزش ها، مشارکت در برنامه ریزی های محلی و...کمک به بهزیستن زنان حال حاضر جامعه روستایی می کند. ارتقاء شاخص های سلامت اجتماعی همراه با بهره وری، آگاهی بخشی، رشد سرمایه های انسانی و اجتماعی،تقویت اطلاع رسانی و افزایش مهارت های اساسی به عنوان بخشی اثرگذار در توسعه اجتماعی زنان روستاهای ایران لازم به نظر می رسد. تأکید بر روابط اجتماعی، خدمات اجتماعی، بهداشت روانی همراه با رویکردهای سلامت محوری در راستای بهزیستن،ایجاد یکپارچگی اجتماعی از نکات بارز ضرورت سلامت اجتماعی زنان در مدیریت توسعه روستایی ایران می باشد.استمرار رشد خودباوری و توانمندسازی،برخورداری از نگرش مثبت رفتاری و عملکردی،تقویت رفتارهای مسئولیت پذیرانه خودکارآمد،گسترش احساس تعلق و انسجام اجتماعی از مهمترین ابعاد شاخص های سلامت اجتماعی زنان جامعه روستایی محسوب می گردد.کلید اساسی این شاخص های توسعه یافتگی اجتماعی زنان در جامعه روستایی اجرا سیاست های اجتماعی از جمله تأمین خدمات و رفاه اجتماعی،اشتغال، برابری فرصت ها،عدالت پایدار،آموزش و...می باشد. بنابراین بسترسازی از انواع حمایت های اجتماعی برای زنان جامعه در جهت پیشگیری از مصادیق آسیب ها و انحرافات اجتماعی،ارتقاء رهیافت جامعه محوری امنیت اجتماعی، وجود آموزش های مستقیم و غیر مستقیم رسانه های ملی و مطبوعات و شبکه های اجتماعی در راستای تقویت هنجارهای اخلاقی و رفتاری و...از مهمترین راهبردها و راهکارهای ضرورت سلامت اجتماعی زنان را در توسعه روستایی جامعه ایران می باشد.

 

برای مطالعه‌ی کامل این مقاله به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

پیوستاندازه
PDF icon 23957.pdf635.96 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده