شوک فرهنگی، یک پدیده‌ی بنیادین برای انسان‌شناسی و در ارتباط با سلامتی/انسان‌شناسی و روان‌کاوی(7)

فاطمه سیارپور

غوطه‌وری در یک فرهنگ متفاوت از [فرهنگ] خودی دوره‌هایی از انگیختگی و شوروحال را با دوره‌هایی از فشارهای زیاد و فرسودگی به طور متناوب همراه دارد. این حقیقت برای دیدار انسان‌شناسان از فرهنگ دیگری به اندازه‌ی مهاجران یا بینندگان از یک فرهنگ جدید اهمیت دارد. گوناگونی تجربیات در مواجهه با یک فرهنگ جدید، تنها بخشی از چیزی است که اصطلاح کالرو اوبرگ (1950) «شوک فرهنگی» در بر دارد که در مرکز تجربیات انسان‌شناختی است. چیزی که به خوبی به وسیله‌ی رمان‌نویسان تشریح شده است: ا. ام فورستر در «گذار به هند»، چینوآ آشب در «چیزها سوا سوا می‌افتند» و لورا بوهانمن در «بازگشت به خنده» اشاراتی کرده‌اند. فرایند تطبیق با سایر فرهنگ‌ها در انسان‌شناسی پزشکی نیز اهمیت دارد: شوک فرهنگی ممکن است به طور عمده از اختلال روانی و عاطفی جدا باشد. شاید یک دلیلی باشد که چرا بسیاری از مردمی که درباره‌ی شوک فرهنگی می‌نویسند روان‌درمان و روان‌کاو بوده‌اند(آنتوکولتر، 1987؛ دسی و کوالهو، 1980؛ گارزا-گوئررو، 1974؛ تیچو، 1971). تاکئو دویی روان‌کاو ژاپنی شوک فرهنگی خود در ورود به ایالات متحده را توصیف می‌کند(دویی، 1973، فصل 1). اما به ویژه اخیرن این موضوعی است که توسط انسان‌شناسان با علاقه‌ی روان‌کاوی نیز مورد بحث قرار گرفته است(باتسون، 1968؛ بریج، 1970، به ویژه فصل 6؛ کراکه 1978، 2002). ویلیام کائودیل (1961) فرایند تطبیق با فرهنگ دیگر را نوعی "بازاجتماعی‌شدن" می‌نامد، که از اجتماعی‌شدن کودکی در فرهنگ جدید می‌آید. گارزا-گوئررو (1974) بر سوگواری افراد در فرهنگ خود و شکل‌گیری یک هویت جدید در فرد جدید تأکید کرد، مدلی که دسی و کوالهو در کار درمانی خویش بر هندیانی به کار بردند که در تطبیق با ایالات متحده به سختی می‌افتادند. بحث من آن است (کراکه، 1987) که تجربه‌ی مواجهه با فرهنگ جدید با تجربه‌ی تحلیلی همراه با ابهام و نامعینی محیط جدید و ارتباط همانند است که در افزایش بازگشت و انتقال افکار و امیال سرکوب‌شده در فرهنگ جدید شکل یافته است. این تجربه خطر اضطراب عاطفی را ایجاد می‌کند، اما فرصتی برای تغییر عمیق شخصی نیز در تطبیق با فرهنگ جدید نیز ایجاد می‌کند.

 

ترجمه‌ای از کتاب:

Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and Illness in the World's Cultures Topics - Volume 1; Cultures -, Volume 2

با عنوان:

Psychoanalysis and Anthropology / Waud H. Kracke

 

ترجمه‌ی بخش‌های قبلی:

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(1)

http://anthropology.ir/node/22564

فهم روان‌کاوانه‌ی مناسک درمان و پیش‌گیری/روان‌کاوی و انسان‌شناسی(2)

http://anthropology.ir/node/22661

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(3)-مناسک به عنوان پیش‌گیری: تشییع جنازه، سوگواری و عمل به خاطرآوردن

http://www.anthropology.ir/node/22812

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(4)- نمادهای شخصی

http://anthropology.ir/node/22925

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(5) -بروز فرهنگی روان‌رنجوری

http://www.anthropology.ir/node/23030

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(6)-مصاحبه‌ی انسان‌شناختی و فرایندهای روان‌کاوانه : مقایسه

http://www.anthropology.ir/node/23274

 

 

پرونده‌ی فاطمه سیارپور در انسان‌شناسی و فرهنگ:

http://www.anthropology.ir/node/22543

 

ایمیل نویسنده: fsayyarpour@gmail.com

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد.

کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

شماره حساب بانک ملی:

0108366716007

 شماره شبا:

 IR37 0170 0000 0010 8366 7160 07

 شماره کارت:

6037991442341222

به نام خانم زهرا غزنویان

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

سیارپور، فاطمه / معاونت انتشارات و مدیر مرکز اسناد

مطالب نویسنده