نقشه اروپا در سال 1000 میلادی

...

در این نقشه تقشسم بندی اروپا را در سال 1000 میلادی مشاهده می کنید. همانگونه که می بینیم، هنوز هیچ اثری از دولت های ملی وجود ندارد و اروپا هنوز اسلام را در مناطق سیسیل و اسپانیا با قدرت زیادی در خود دارد. چند  سلطنت بزرگ اروپا در این زمان، سلطنت فرانک ها، تثریبا در فرانسه امروزی، سلطنت رم مقدس در المان و ایتالیا امروزی، سلطنت مجارستان و سلطنت کیف در شرق اروپا و سلطنت سوئد در شمال آن هستند. جنگ های صلیبی و سپس رنسانس که آغازی بر امسراتوری های استعماری هستند ، اروپا را در کمتر 5 قرن بعد به کلی تغییر داده و اثریبا شکل امروزی را به آن می دهد.  

منبع نقشه

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی