کارگاه های «انسان شناسی هنر» در انسان شناسی و فرهنگ

گروه اخبار

انسان شناسی و فرهنگ در سه ماهه ابتدای سال 1393، کارگاه های متعددی را در زمینه انسان شناسی هنر معاصر ارائه خواهد داد. این کارگاه ها  به رویکرد های عمومی و  انسان شناسی هنر مدرن ، انسان شناسی  سینمای داستانی، سینمای مستند، طراحی و رنگ اختصاص خواهند داشت و در آ«ها هدف اصلی آشنا ساختن  هنرمندان با دیدگاه های علوم اجتماعی درباره هنر و تحلیل فرهنگی - اجتماعی آن است.  مدرس کارگاه ها،  ناصر فکوهی ، استاد دانشگاه تهران و  مدیر انسان شناسی و فرهنگ است، با مرکز گسترش سینمای مستند و خانه هنرمندان به صورت مشترک برگزار می شوند. برای ثبت نام با  این دو موسسه و یا با آدرس ها و شماره تلفن های قید شده در انتهای هر  موضوع تماس بگیرید. اطلاعات کامل تری درباره این کارگاه ها شامل شرح  دقیق جلسات  در خبر بعدی به اطلاع علاقمندان می رسد.

 

معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان و سایت "انسان شناسی و فرهنگ" برگزار می کنند:

 کارگاه مبانی عمومی انسان شناسی هنر

18و19 اردی بهشت ماه

پنج شنبه و جمعه –  ساعت 11صبح تا 8 شب، خانه هنرمندان ایران، سالن استاد امیرخانی

 

کارگاه مبانی عمومی انسان شناسی هنر

انسان شناسی هنر به صورت متعارف به تحلیل انسان شناختی جوامع غیر اروپایی و «دوردست» یا جوامع غیر شهری و روستایی  می پرداخته و این گرایش در آن جنبه غالب دارد. اما در این کارگاه هدف ارائه نگاهی به  هنر معاصر و عمدتاً هنر تجسمی (نقاشی و مجسمه سازی)  از خلال  انسان شناسی است. تمرکز کار این کارگاه  بر موضوع رابطه  هویت  با هنر معاصر و نیز رابطه هنر معاصر با هنر  جوامع غیر اروپایی است. بنابراین بخشی از کارگاه  نیز به همان موضوع کلاسیک انسان شناسی هنر می پردازد اما  تحلیل ها  لزوماً بر تحلیل های  جریان عمومی  انسان شناسی هنر تعلق ندارد و به  حوزه های کاربردی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع هنر می پردازد. مخاطبان این کارگاه عمدتاً کنشگران هنر (نقاشان، مجسمه سازان و...) و سپس  کشنگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم اجتماعی که  مایل به آشنایی با حوزه هنر باشند، هستند. هدف آن است که آنها با دیگاه های علوم اجتماعی به طور عام و انسان شناسی به طور خاص نسبت به پدیده هنر آشنا شوند.

 کارگاه همچنین مقدمه ای است برای ادامه همکاری آن گروه از این کنشگران که بخواهند تجربه ای در زمینه گسترش دانش و کنش خود در عرصه علوم اجتماعی و از خلال  نظام های نوشتاری و تحلیلی داشته باشند. شرکت کنندکان در کارگاه افزون بر دریافت  گواهی نامه از خانه هنرمندان و سایت "انسان شناسی و فرهنگ"، می توانند وارد تعامل  با  سایت "انسان شناسی و فرهنگ" شده و  تجربه خود را در کارگاه با مشارکت در یک تجربه نوشتاری و تحلیلی در سایت ادامه دهند و همچنین آن را در قالب نشست های تخصصی مشترک با سایت "انسان شناسی و فرهنگ" و معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان در خانه هنرمندان ارائه دهند.

کارگاه در دو روز،  در 16 ساعت و 8 جلسه ارائه می شود که شرح آن در زیر  ارائه می شود:

 

شماره تماس برای پیش ثبت نام :88310463

از ساعت 14:00 تا 20:00

مهلت ثبت نام: تا پنج شنبه 11 اردی بهشت ماه

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان و سایت "انسان شناسی و فرهنگ" برگزار می کنند:

 کارگاه انسان شناسی طراحی رنگ و گرافیک

25و26 اردیبهشت ماه

پنج شنبه و جمعه –  ساعت 11صبح تا 8 شب، خانه هنرمندان ایران، سالن استاد امیرخانی

 

 

کارگاه طراحی رنگ و گرافیک

هدف از این کارگاه  به ارائه چشم اندازی از مباحث انسان شناسی در رابطه با مفاهیم  رنگ ( در معنای محلی و جهانشمول آن)، طراحی در قالب های سنتی و مدرن و نیز گرافیک به مثابه  تالیفی  فرهنگی اختصاص دارد. در این کارگاه تلاش می شود مخاطبان با تاثیر متقابلی که فرهنگ ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، آشنا شوند. موضوع هایی چون درک از مفاهیم رنگ و طراحی و کاربردهای آن در چشم اندازهای تاریخی و جوامع باستانی و پیرامونی و  به ویژه در جهان امروز از مسائل دیگری است که در این کارگاه به آنها پرداخته می شود.

مخاطبان می توانند طیف گسترده ای از دانشجویان تا علاقمندان حرفه ای باشند که با مشارکت خود بر غنای مباحث بیافزایند و به ویژه امکان همکاری های آتی بین رشته ای را فراهم کنند. شرکت کنندکان در کارگاه افزون بر دریافت  گواهی نامه از خانه هنرمندان و سایت "انسان شناسی و فرهنگ"، می توانند وارد تعامل  با  سایت "انسان شناسی و فرهنگ" شده و  تجربه خود را در کارگاه با مشارکت در یک تجربه نوشتاری و تحلیلی در سایت ادامه دهند و همچنین آن را در قالب نشست های تخصصی مشترک با سایت "انسان شناسی و فرهنگ" و معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان در خانه هنرمندان ارائه دهند.

کارگاه در دو روز،  در 16 ساعت و 8 جلسه ارائه می شود که شرح آن در زیر  ارائه می شود:

 

شماره تماس برای پیش ثبت نام :88310463

از ساعت 14:00 تا 20:00

مهلت ثبت نام: تا پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه

 

معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان و سایت "انسان شناسی و فرهنگ" برگزار می کنند:

 کارگاه انسان شناسی سینما

1و8 خردادماه

پنج شنبه  –  ساعت 11صبح تا 8 شب، خانه هنرمندان ایران، سالن استاد امیرخانی

 

کارگاه انسان شناسی سینما

انسان شناسی سینما، به مثابه بخشی از  انسان شناسی تصویری سهم هر چه بزرگتری را در کنار شاخه های دیگرانسان شناسی تصویری (مانند فیلم مستند، تلویزیون، رسانه های تصویری، رایانه ای، عکاسی و...) به خود اختصاص داده است. سینما یکی از بزرگترین دستاوردهای قرن بیستم در بازسازی و تفسیر زندگی و پدیده های اجتماعی به شمار می آید و از همین رو  انسان شناسان مدتهای زیادی است که از آن به صورت های مختلف بهره برداری کرده، از شناخت سینمایی در کارهای خود استفاده کرده و  در یک رابطه  دو جانبه تلاش کرده اند دانش فرهنگی اشان را در اختیار سینماگران بگذارند. در این کارگاه  هدف ابتدا کردن آشنا کردن مخاطبان با رویکرد انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی تصویری و انسان شناسی  سینما به طور کلی و سپس ورود به بحث ژانرهای سینمایی و واکاوی جامعه شناختی/انسان شاختی آنها و روابطشان با حوزه فرهنگ است. در این میان تلاش می شود که با اشاره به تاریخ سینما و گروهی از فیلم های شاخص بحث ها مصداقی تر شود.

مخاطبان ترجیحاً دانشجویان سینما و سینماگران از یک سو  و  دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم اجتاعی به آشنایی با هنر سینما از طرف دیگر می توانند باشند. شرکت کنندکان در کارگاه افزون بر دریافت  گواهی نامه از خانه هنرمندان و سایت "انسان شناسی و فرهنگ"، می توانند وارد تعامل  با  سایت "انسان شناسی و فرهنگ" شده و  تجربه خود را در کارگاه با مشارکت در یک تجربه نوشتاری و تحلیلی در سایت ادامه دهند و همچنین آن را در قالب نشست های تخصصی مشترک با سایت "انسان شناسی و فرهنگ" و معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان در خانه هنرمندان ارائه دهند.

 

شماره تماس برای پیش ثبت نام :88310463

از ساعت 14:00 تا 20:00

مهلت ثبت نام: تا پنج شنبه 25 فروردین ماه 1393

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده