ترکمن های ایران

هوشنگ پورکریم

«ترکمن های ایران» یکی از معروفترین مقالات مرحوم هوشنگ پورکریم است.  پورکریم از پیشکسوتان انسان شناسی ایران به حساب می آید که پس از انقلاب به خارج از کشور رفت و چند سال بعد در دیار غربت درگذشت. اهمیت این مقاله و مقالات دیگری که این صفحه منتشر می شوند بیشتر از آنکه در جنبه علمی آنها به معنی اخص کلمه باشد (زیرا از زمان انتشار شان بسیار گذشته) اهمیت تاریخی  و نشان دادن شیوه های نگریستن به موضوع های  انسان شناختی و فرهنگی در ابتدای تاریخ این علم در ایران است.  

پورکریم، هوشنگ. "ترکمن های ایران". هنر ومردم، دوره 4-6، ش 41 و 42 (اسفند 44 و فروردین 45): ص 29-42، تصویر، نقشه، طرح.     

برای خواندن در زیر کلیک کنید: 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی