هویت عشق (1)

زهره نظام محله

مقدمه:
عشق مفهومی است که از زوایای مختلف به آن پرداخته شده و اگر نگوییم بیش از مفاهیم دیگر مانند ترس، مرگ، زیبایی و... ، به آن اشاره گردیده، کم تر هم نبوده است. عشق از جمله واژه هایی ست که جزء دغدغه های بشری در دوره های گوناگون محسوب می شده به گونه ای که ریشه تعاریف آن را می توانیم در ادبیات، فلسفه، عرفان و... هر جامعه ای بیابیم. با این وجود؛ این چالش مفهومی انسان هنوز باقی مانده و آن را در زمان کنونی نیز به همراه دارد. و هنوز هم عشق - مطابق گفته های شوپنهاور که چرا امری چنین حقیر نقشی عظیم ایفا می کند؟ - مورد سوال بوده و ریشه بسیاری از مسائل قرار می گیرد. با توجه به رویکردهای حاضر در ایران که به عشق شده و بیشتر نگاهی فلسفی-عرفانی را دربرمی گیرد، مقاله پیش رو سعی می شود که به این چالش مفهومی نگاهی اجتماعی داشته باشد و به آن بپردازد.

 

برای مطالبعه مطلب در زیر کلیک کنید :

 

 

 

 

ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/21139

 

پیوستاندازه
فایل 21576.docx21.47 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده