زنان در فضای امن

هنگامه غضنفری، فرزانه سجادپور

احساس امنیت در هر جامعه ای یکی از بدیهی ترین نیازهای اولیه ای است که زیر بنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی  جامعه را شکل داده و آن را سامانمند می کند." عوامل گوناگونی بی تردید در ایجاد امنیت و احساس امنیت ، دخالت دارند که نبودن آن ها برقراری احساس امنیت را کند یا مانع از تحقق آن می شود( نیازی و فرشادفر ، 1390: 150). مازلو این نیاز را بعد از برآوردن نیازهای جسمانی در راس سایر نیازها قرار می دهد. برمبنای نظر وی بر آوردن نشدن یک نیاز در سطوح پایینی هرم می تواند بر انگیزه افراد در برآورده کردن نیازهای راس هرم تاثیر مستقیم گذاشته و تا زمان ارضاء این نیازها ، تمایلات برتر به تعویق افتد. به عبارتی بر آورده نشدن نیازهای امنیتی بعد از نیازهای جسمانی( ) می تواند مانعی در رسیدن به خودشکوفایی که در راس هرم مازلو قرار دارد ، باشد.

 

برای مطالعه این مطلب در زیر کیک کنید:

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 21184.doc49 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

سجادپور، فرزانه

مطالب نویسنده