کمک برای بازنشر مقالات قدیمی

انسان شناسی و فرهنگ

«انسان شناسی و فرهنگ»  برای تایپ و بازنشر  مقالات قدیمی و ارزشمندی که در حوزه های مختلف در سال های  1320 تا 1360 به انتشار رسیده اند، نیاز به نیروی کار داوطلب دارد. اگر چند ساعت وقت در هفته دارید  می توانید با تایپ یک مقاله کمک بزرگی به بازیافتن این مقالات  مهم  و ارزشمند و به جریان افتادن دوباره آنها در شبکه الکترونیک کنید. این مقالات از مجله ها و نشریه هایی چون رودکی، فصلنامه نمایش، سخن و ... انتخاب و در اختیار علاقمندان قرار می گیرند که بتواننند بار دیگر آ«ها را تایپ و آماده سازی کنند و در اختیار  دیگر  دوستداران  مطالب جدی در همه حوزه های ادبیات و هنر و فرهنگ بگذارند.  داوطلبان  می توانند با خانم ملیکا زندیچی مسئول  مقالات قدیمی در انسان شناسی و فرهنگ تماس بگیرند. 

با چند ساعت کار در هفته، یک مقاله را زنده کرده و خدمتی فرهنگی به زبان فارسی و حوزه اندیشه داشته باشید.  

 

آدرس ایمیل ملیکا زندیچی

zandichi@gmail.com

 

 

دوست و همکار گرامی
چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد.
کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده