همیاری­های سنتی ایلامیان

سید علیرضا هاشمی

همیاری­های سنتی ایلامیان، تألیف یارمحمد قاسمی و سهراب مروتی، انتشارات دانشگاه ایلام، 176 ص، مصور، 1388
گردآوری و تدوین همکاری­های سنتی، به منزلة جمع­آوری و ثبت بخشی از فرهنگ جامعه است. این کتاب که محصول یک کار جمعی است با این هدف به پژوهش و شناسایی گونه­های مختلف همکاری­های سنتی و غیر رسمی در حوزه استان ایلام پرداخته است.

هدف­های ویژه این کتاب که مولفین به دنبال تحقق آن بودند، عبارتست از: شناسایی و انواع گوناگون همکاری سنتی، بررسی جلوه­های این همکاری­های سنتی در خرده نظام­های اجتماعی- اقتصادی از قبیل زراعت، دامداری، باغ­داری، و سایر امور روزمره زندگی، بررسی میزان سازگاری همکاری­ها با شکل­بندی اقتصادی- اجتماعی موجود استان و ارائه راه­کارهایی جهت احیا و سازگاری این پدیده در ساخت زندگی مردم استان.

شیوه غالب در این پژوهش، روش بررسی اجتماعات است که محقق به عنوان یک مشاهده­گر مشارکت کننده، در زندگی مردم حضور داشته و به ثبت آن پرداخته است. این پژوهش در محدوده استان ایلام که شامل 14 شهر است انجام گرفته و ماحصل آن به صورت کتاب حاضر ارائه شده است.

فهرست مطالب این کتاب به قرار زیر است:

فصل 1- کلیات

فصل 2- مفهوم­سازی و چهارچوب نظری

فصل 3- عرصه­های همیاری/ دامداری/ کشاورزی

فصل 3- همیاری­های مذهبی- عرفی

فصل 4- همیاری در سوگ و سور

فصل 5- همیاری­های متفرقه

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

هاشمی، علیرضا

مطالب نویسنده