آمفوراهای یونانی ممهور پیدا شده از شوش

پاتریک موسیو، رمی بوشارلا، ارنی هرینک ترجمه ی مژگان شفیعی

چکیده: بیش از پنجاه سال پیش، گیرشمن در طی کاوش هایش  در گورستان شهر پیشه وران شوش، چند آمفورای کامل و چند قطعه با دسته های ممهور پیدا کرد که بیشتر آنها رودسی بودند. یک مهر رودسی دیگر نیز در طی کاوش هایش از آپادانا به دست آمد. قدمت این آمفوراها به اواخر قرن 3 و ربع اول قرن 2 پ.م می رسد و در مجموعه ی آمفوراهای شناخته شده از نواحی مختلف خاور میانه قرار می گیرند. یکی از این آمفوراهای کامل ،2 اثر مهر مختلف دارد، یکی از آنها به نام ( ) اشاره دارد که در رده ی مهرهای رودسی اولیه قرار می گیرد. با پیشرفت های اخیر در زمینه ی گاهنگاری مهرهای رودسی (بر اساس نظریات فینکلشتاین) دو نمونه ی دیگر از شوش که توسط دو مکنم یافت و توسط کومون منتشر شده بودند، نیز در این مجموعه جای گرفتند.

واژگان کلیدی : دسته های آمفوراهای یونانی ممهور ، آمفوراهای رودسی، گاهنگاری، گورستان، شهر پیشه وران، شوش، گیرشمن، دو مکنم، کومون

 

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 20740.doc687 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی