کارگاه انسان شناسی شهری

روابط عمومی

روز یک شنبه کارگاهی با هدف بررسی کار های دانشجویی درس انسان شناسی شهری در نیم سال اول سال تحصیلی 85-86 با موضوع بررسی پیک نیک به عنوان یک رفتار اجتماعی برگزارشد . در
مجموع صحبت های دکتر فکوهی را می توان به دوبخش تقسیم کرد. بخش اول درباره ضرورت انجام کار و ارائه آن به صورت سند الکترونیک بود و بخش دوم به ارائه یک الگوی مناسب اختصاص داشت . ضرورت انجام کار و ارائه سند الکترونیک :
کسب تجربه انجام کار میدانی فرصت گرانبهایی است که دانشجویان نباید آن را به راحتی از دست بدهند . زیرا گرفتن مجوزدر ایران خارج از دانشگاه به عنوان یک نهاد رسمی بسیار دشوار و حتی غیرممکن است .اگرچه تحقیق های داشجویی فرصت مناسبی برای انجام تحقیق هستند هستند اما به دلیل دشواری های ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر از کارشناسی این فرصت بسیار محدود است از این رو تلاش بر این است که دانشجویان از مقطع کارشناسی تحقیقات خود را آغاز کنند تا فرصت کسب تجربه در سطوح مهم را داشته باشند. . این در حالی است که در سایر کشورها دانشجویان از سطوح کارشناسی ارشد و دکتری شروع به کار در روی میدان می کنند .
یکی دیگر از دلایل انجام تحقیق امکان مطرح شدن در سطح بین المللی است . از بین بردن تصور اشتباه در مورد انجام نشدن کارهای علمی درخور توجه در ایران تنها با تلاش برای مطرح کردن کارها در سطوح بالای علمی امکان پذیر است .برای رسیدن به این هدف می توان از دو راه دیاسپورای ایرانی و استفاده از سیستم الکترونیک بهره گرفت .
دیاسپورای ایرانی اشاره به گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور دارد که با گرفتن بودجه تحقیقاتی از دانشگاه های و موسسات علمی خارج از کشور وکسب مجوز از نهاد های مربوط در ایران چند ماه در سال برای انجام کار های تحقیقاتی به ایران می آیند . باید این گروه را با استفاده از قانون واداشت تا در پروژه های خود از دانشجویان ایرانی به عنوان همکار استفاده کنند .
هر روز میلیون ها سند در جهان تولید می شود و برای حضور در چنین رقابت پیچیده ای باید استراتژی های مناسبی را در پیش گرفت . یهترین راه حل حرکت به سمت دیجیتالی شدن اسناد است . ارائه کار به صورت سند کاغذی علاوه بر حجیم بودن و دشواری تهیه آرشیو ‘ قابلیت رقابت را کاهش می دهد. از این رو باید به سمت سیستم الکترونیک که در آن کاغذ به طور کامل حذف می شود حرکت کنیم‘ اگر چه در این کار با خطر از بین رفتن کامل سند روبه رو هستیم.
سیستم الکترونیک کار را قابل دسترس می کند اما هم چنان رقابت بسیار فشرده است . استراتژی مناسب برای رفع این مانع ارائه کار بر روی یک سایت شناخته شده است .ازاین رو تصمیم من گذاشتن دو تیپ آرشیو بر روی سایت است .اول یک آرشیو با امکان دسترسی مستقیم که خلاصه تحقیق بر روی آن قرار می گیرد و یک آرشیو با امکان دسترسی برای کاربران است که متن تحقیق به طور کامل بر روی آن قرار بگیرد .

الگوی مناسب ارئه تحقیق :
ضعف اصلی کارهای تحقیق ناشی از عدم توجه به اهمیت فرم است .در ارائه یک کار علمی و مهم ترین بخش توجه به فرم است به طوری که در سنجش کار 80 درصد به فرم و تنها 20 درصد به محتوای اختصاص دارد,زیرا در یک فرم مناسب نمی توان محتوای نادرستی را قرار داد. اشتباه اصلی دانشجویان در این است که فرم را صرفا در شکل ظاهری معنی می کنند در حالی که برای درک فرم باید به مفهوم ساختار توجه کرد . رابطه فرم و محتوای را با یک مثال معماری به درستی می توان شرح داد . اگر اسکلت بندی ساختمان درست طراحی شده باشد (فرم) روابط داخل ساختمان نیز به درستی انجام خواهدشد.(محتوا)
فرم مناسب برای ارائه تحقیق دانشجویی:
1- عنوان کار: انتخاب عنوان درست و دقیق برای تحقیق از آن جا که نشان دهنده حرفه ای بودن محقق است عامل مهمی در جلب توجه مخاطبان محسوب می شود .در یک عنوان دقیق موضوع و محل کار باید ذکر شود در ین حال عنوان باید کوتاه ودر نهایت 10 کلمه باشد. نکته مهم دیگر در انتخاب کلمات توجه در انتخاب واژگان است زیرا در جستجوهای ا ینترنتی از کلمه استفاده می شود و انتخاب درست کلمه شانس دیده شدن کار را بالا می برد.
2- غلط های تایپی: تایپ نادرست کلمات باعث دشوار شدن مطالعه تحقیق برای مخاطب خواهد شد.
3- جلد کار: جلد و صحافی مناسب یکی دیگر از دلایل حرفه ای بودن شما محسوب می شود.
4- قطع جملات : جملات روی جلد باید در جایی قطع شوند که جمله بعدی معنی خود را حفظ بکند .به عبارت دیگر هر خط باید یک معنا داشته باشد.
5- پاراگراف: یک پاراگراف هیچ گاه با حرف اضافه شروع نمی شود.
6- بسم الله:آوردن بسم الله در ابتدای کار پژوهشی ضرورتی ندارد و در صورت خواست محقق بهتر است در قطع کوچک آورده شود.
7- سادگی فرم: از آن جا که خواننده در ابتدا با فرم رابطه برقرار می کند باید توجه کرد که در کارهای علمی مهمترین عامل سادگی فرم است. به طور مثال نباید دور متن قاب باشد یا صحافی باید ساده باشد..
8- فونت: در کارهای تحقیقی باید تنها از یک فونت استفاده کرد و برای عنوان گذاری از همان فونت در اندازه های مختلف استفاده می شود .بهترین فونت برای اسناد علمی لوتوس است.
9- عکس: گذاشتن عکس در داخل متن ضرورتی ندارد و در صورت گذاشتن باید که در داخل متن به عکس اشاره شده باشد زیرا در غیر این صورت تزیینی به نظر می رسد.
برای کارهاهای اتنوگرافی گذاشتن عکس اگرچه ضروری نیست اما در صورت قرار دادن آن در مکان مناسب به بهتر شدن کار کمک می کند.
10- تعداد کلمات: تعداد ایده ال کلمات برای یک تحقیق 12000 تا 15000 هزار کلمه است. باید توجه داشت که تعداد کلمه می تواند محتوای را تغییر دهد.
11- زبان علمی: زبان مناسب برای انجام و ارائه تحقیق زبان علمی است یعنی تک تک کلمات به درستی معنا شده باشند و برای حضور در متن دلیلی کاملا منطقی داشته باشند.
12-ترتیب ارائه مطالب: الف)کلیات: - فهرست مطالب – مقدمه - طرح مسئله - پرسش های تحقیق - روش شناسی(در صورت استفاده از روشی خاص). ب)یافته های تحقیق: - بررسی مورد مطالعه
- پاسخ به پرسش های تحقیق - نتیجه گیری – کتابنامه - ضمائم.
- چکیده: مکان چکیده در ابتدای کار و قبل از فهرست است.چکیده باید تا حد امکان خلاصه و درحدود 200 کلمه(150 تا 250)باشد . آوردن این مطالب در چکیده ضروری است: - ورود به مطلب
-,هدف کار – محل کار - پرسش های تحقیق - نتایج خاص تحقیق. .در انتهای چکیده باید واژگان کلیدی آورده شود‘ کلید واژه ها باید تا حد امکان یک کلمه ای ودر نهایت دو کلمه ای باشند و در قالب پنج تا ده کلمه آورده شوند.چکیده حتما باید در یک صفحه باشد.
- فهرست مطالب: 200 کلمه.
- مقدمه: 1000 کلمه.
- طرح و بیان مسئله:در این بخش در 1000 کلمه به شرح مفاهیم و تاریخچه کلی موضوع می پردازیم .ادبیات تحقیق و چهارچوب نظری در این بخش قرار می گیرند.
- پرسش های تحقیق: 500 کلمه.
- روش شناسی: 500کلمه.
- بخش اصلی تحقیق: این بخش شامل معرفی مورد, پاسخ به پرسش ها و نتیجه گیری است این بخش در مجموع 3/2 کار را به خود اختصاص می دهد.
- یافته های تحقیق باید در ارتباط با پرسش ها و طرح مسئله باشند.
- تاریخچه اصلی باید در معرفی مورد بررسی شود.
- عنوان گذاری: عناوین باید تا حد امکان کلی باشند و از عنوان گذاری بیش ازحد که به معنای شکستن متن است باید پرهیز کرد.
- اسناد: هر سندی که در متن آورده می شود باید عنوان و شرح داشته باشد و هم چنین در داخل متن به آن اشاره شده باشد .منبع سند نیز باید مشخص باشد .

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده