واژه نامه بوردیو (14): فرهنگ نامه ها

ترجمه ناصر فکوهی

 

فرهنگ نامه ها
«فرهنگ نامه ها – ی جامعه شناسی، مردم شناسی، فلسفه  و غیره- اغلب زورگویانه هستند به این علت  که امکان می دهند در تظاهر به توصیف،  در واقع به برخی واژگان مشروعیت بدهند؛ فرهنگ نامه ها که ابزارهایی برای ساخت واقعیتی هستند که مدعی ثبت آنند ، می توانند مولفان و مفاهیمی را که وجود ندارند، به وجود بیاورند و برعکس درباره  مفاهیم یا مولفانی که وجود دارند، خاموش بمانند»  
( دانش دانش و بازتابندگی، انتشارات رزون اژیر، 2002، ص. 77)

 

 DICTIONNAIRES
« Les dictionnaires — de la sociologie, de l'ethnologie, de la philosophie, etc. — sont souvent des coups de force dans la mesure où ils permettent de légitimer en faisant mine de décrire; instruments de construction de la réalité qu'ils feignent d'enregistrer, ils peuvent faire exister des auteurs ou des concepts qui n'existent pas, passer sous silence des concepts ou des auteurs qui existent, etc. »
(Science de la science et réflexivité, Éds. Raisons d’agir, 2002, p.77)

« Les dictionnaires — de la sociologie, de l'ethnologie, de la philosophie, etc. — sont souvent des coups de force dans la mesure où ils permettent de légitimer en faisant mine de décrire; instruments de construction de la réalité qu'ils feignent d'enregistrer, ils peuvent faire exister des auteurs ou des concepts qui n'existent pas, passer sous silence des concepts ou des auteurs qui existent, etc. »(Science de la science et réflexivité, Éds. Raisons d’agir, 2002, p.77)

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده