واژه نامه بوردیو 9: زبان / دوکسا

ناصر فکوهی

زبان (Langue)
زبان را باید حاصل کار مولفانی دانست که دارای اقتدار  برای نوشتن هستند، و دستور زبان نویسان  و اساتیدی که قواعد آن و نحوه قرار گرفتن آن قواعد  را در زبان  مشخص می کنند  و بدین ترتیب زبان یک رمز (کد) است به معنای اعدادی که امکان می دهند میان   صداها  و معانی توازن ایجاد شود، ولی همین طور  به معنای نظامی از هنجارهایی که به رفتار های زبانی  نظم می بخشند.

Ce que parler veut dire, fayard 1995, p.27 آنچه گفتن معنا می دهد، ص. 27
دوکسا ( آیین) (Doxa)
دوکسا یک نقطه نظر خاص، یعنی نقطه نظر حاکمان است که خود را به مثابه نقطه نظری جهانشمول ارائه و تمیل می کند، فقط نقطه نظر کسانی  که به دلیل حاکمیتشان بر دولت آن را حاکم کرده اند و با ساختن دولت این نقطه نظر را به نقطه نظری جهانشمول بدل نموده اند.
Raison pratique, Seuil, 1994, p.129 عقل عملی، 1994، ص. 129  

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده